top of page

Versvilágok határán 

Botz Domonkos írásművészetéről
 

VARGA RUDOLF

A Hungarovox Kiadó gondozásában “Versvilágok határán” címmel jelent meg Varga Rudolf kötete, amelyben Botz Domonkos vers- és novellásköteteinek termését mutatja be a pályatársak szemével.

 

Részlet a kötet szerkesztőjének, Varga Rudolfnak – író, rendező – bevezetőjéből:

 

„Lehet, hogy e könyv alanya, főhőse nem ért vele egyet, de külső szemlélőként úgy gondolom, Botz Domonkos jó értelemben vett világcsavargó, amely megállapítás nem csupán az országok, földrészek közti értelemben, de a négydimenziós földi és az azon túl mutató metafizikai értelemben vett világok közti gondolati utazásokat, kószálásokat is jelenti. Honnan veszem mindezt?

 

Ő maga nyújt ismeretanyagot ehhez költészetében és prózájában. Ha még elfogulatlanabbul, de teljes belső empátiával tekintek személyére és munkásságára, azt kell mondanom, Botz Domonkos nem más, mint az emberi létnek értelmet kereső, Istent kereső, mélystruktúrákban gondolkodó ember.

 

Leginkább költészetében érhető tetten az örök válaszkeresés „Ki vagyok, s mi végre?” Úgy vélem, kötetei számát és nem minőségét tekintve Botz Domonkos élet- és alkotói útjának még a közepe táján tart. Ezért munkásságát összefoglalni lehetetlenség.

 

Ennek a kollázs-technikával épülő könyvnek az olvasó felé küldött sugallata bemutatni Botz Domonkos pillanatnyi helyét a kortárs irodalomban.  A kortárs irodalomban, amelynek hatása alól szerzőnk sem vonhatta ki magát. Nem is leplezi elfogult szeretetét Áprily Lajossal és Pilinszky Jánossal kapcsolatban. De nehogy bárki azt feltételezze, hogy stílus- vagy világnézetutánzásra talál Botz Domonkos munkáiban. Szerzőnk saját megszenvedett világlátással és több vonatkozásban csak rá jellemző, differenciált stílusjegyekkel rendelkezik.

 

Hónapokon át ízlelgetve verseit, úgy vélem, a rideg tárgyi világ riasztó, sokszor élhetetlen környezetet jelent a költő számára. Ezekben a vershelyzetekben bravúros fordulattal rugaszkodik a láthatatlan síkokra, mintegy kiterjesztve a fojtogató létezés lehetőségét. Nem az én feladatom eldönteni, hogy lehetséges-e mindez, mindenesetre verseit olvasva egyfajta privát üdvözülést, pillanatnyi lelki, tudati gyógyírt jelent a textus befogadása számomra.

 

Első pillantásra ez ellentmond mindannak, amit eddig állítottam Botz Domonkos költészetéről, de a könyveket továbblapozva talán az olvasók is meggyőződnek állításom valóságtartalmáról.”

 

Varga Rudolf

A kötet a Hungarovox Kiadó gondozásában jelent meg

Ajánló

Feltöltve: 2016. júni. 1., hé

bottom of page