top of page

Az anyag léleklépcsői 

Botz Domonkos: Itáliai mesterek öröke Botz Yvette művészetében c. könyvéhez
 

SZAKOLCZAY LAJOS

A RímKiadó gondozásában „Itáliai mesterek öröke Botz Yvette művészetében” címmel jelent meg Botz Domonkos kétnyelvű kötete. 

 

A hátsó borítóra Szakolczay Lajos írt ajánlót:

 

Botz Yvette üvegművész a fény, a teret belakó boldogság szerelmese.

     Artisztikus, az anyagalakítás eleganciáját tükröző művei – a térelválasztóktól a dísztárgyakig, az ablaküvegektől a kisplasztikákig – azon túl, hogy szépek, a kellem bűvkörébe vonják a szemet, a művész gazdag képzeletvilágát személyiségjeggyé formálva, lélekrajzok.

     A fénytől ittasult Itália, napsütötte tengerével és maszkos bohócaival, úgy segítette a hallatlanul érzékeny lélek mai és történelmen túli kalandját – valójában a lélek kiáradását –, hogy fölszabadította a bensőt.

     Hogy az anyagalakításban valósult meg ez a csoda, briliáns technikával, jelzi a sokfelé tájékozódó kozmikus én önmegvalósító szabadság-futamát is.

     Harlekin nevetve sír, miközben térdel a fény sikálta reneszánsz zsámolyán, és úgy kacsint a szecesszió mint díszítőművészet, mint életstílus világra nyitott ablakaira, hogy korunk modern érzésvilágát sem hagyja érintetlen.

     Csaknem a szakralitásig nyújtózik, hogy szépségével bekopogtathasson akár a legprofánabb otthon ajtaján is. Lebilincselő lényével úgy szervezi maga köré a teret – a ringlispílen mesefigurák és képzeletünk holdfényes árkaiban fürdőző hősök –, hogy benne test és lélek, anyag és szellem egyként az összetartozás bűvkörét, emberségünk megőrzésének egyetlen esélyét hirdesse.

     Az anyag, a szépséges ólomüveg világba tántorgó kalandjáról van itt szó. Ahogyan fölfelé lépked a léleklépcsőn, formát átizzító szenvedélye és mindenség-vágya különleges terrénumra ér, melynek neve – boldogság.

 

 

A kötet a Rím Kiadó gondozásában jelent meg, 2016

Ajánló

Feltöltve: 2016. júni. 8., hé

bottom of page