top of page

Magyar őstörténet

Feltöltve 2017. május 5., do

Anonymus nemcsak Szerről ír, s a továbbiak már hamisítottak lehetnek, ezért saját fordítást alkalmazva kell közelíteni az eredeti mondanivalóhoz. Szem előtt tartva, hogy Anonymust rögtön hiteltelennek kiáltják ki, mihelyt Atila örökén érkezőnek mondja Árpádot.

 

Zolnay László szerint 1189-től keltezetten tudjuk bizonyosan, hogy Óbuda királyi szálláshely, de a település másik gazdájának az óbudai káptalant tartja. Fel sem merül benne, hogy a két dolog összefügg: a királyi közelség hívta életre a káptalant még Szent István idejében. Továbbá Zolnay kijelenti: „Ami Aquincumnak, a későbbi Óbuda városának Atila hun király városával való azonosságát illeti, e legendának sem történeti, sem régészeti valósága nincs.” Ám ha a mai óbudai részen a hun régészeti és történeti emlékek hiányzanak, abból nemcsak arra lehet következtetni, hogy a hun hatalom,  illetve Atila egyáltalán nem volt kapcsolatban régi Óbudával. Különösen akkor,  ha sok egyéb adat mégiscsak alátámasztja azt. Zolnay azonban, mint legtöbb mai történészünk, tovább megy a következtetéssel, és ettől már nagyon kilóg a lóláb:

 

„Ugyanilyen legenda az Árpádok családjának, vezető nemzetségüknek Attila hun királytól – s a magyaroknak a hunoktól – való egyenes ági származtatása.”  

 

Amit cáfolnunk kell, előbb csak abban az általánosságban, ahogy itt Zolnay fogalmaz, azután részleteiben is, amint ő azokat előadja. 

Árpád Atila örökén

DARAI LAJOS

Folytatás itt: 

bottom of page