top of page

Magyar idő

Egy (vagy több?) őrült naplója?

Feltöltve: 2014. február 22., do

KOCZKA KATA

A gondolat, amely az Apostoli Magyar Királyság jogaiba való visszahelyezéséhez és működésének beindításához vezetett, több ember közös munkája révén öltött testet. Egyikük Borbély József, akit korábban és jelenleg is a TEMPO Párt elnökeként, még előtte üzletemberként ismerhettünk, az Apostoli Magyar Királyság kormányzójává nevezte ki magát, és e minőségében jegyezte azokat a rendeleteket, amelyek az AMK és a Szent Korona Bank beindításához szükségesek voltak.

 

A kormányzó hátterében működő, az ő megjelenését segítő csapat ráeszmélt, hogy Borbély József gondolkodásában gyökeres fordulat állt be 2012. december 7-i előzetes letartóztatásba helyezését és az IMEI-be szállítását, majd onnan az ő segítségükkel történt kiszabadulását követően. A személyiségén egyre jobban eluralkodó paranoia a közös munkát ellehetetlenítve őt a mammon szolgálatába állította.

 

Borbély úr 2013. szeptember 14-én tett bejelentését követően, miszerint kizárólag havi kb. egymillió forintos költségkeret biztosítása esetén hajlandó az esküjében foglaltaknak eleget tenni, váltotta ki az együttműködés megszűnését. A csapat tagjai felismerve az adatokhoz való hozzáférésével előálló biztonsági kockázatokat, haladéktalanul gondoskodtak a Szent Korona Bank adatainak biztonságos védelméről. 2013 októberében megalakították a Korona Tanácsot, amely testületként kézbe vette a Szent Korona jogainak helyreállítását és az Apostoli Magyar Királyság szervezését, működtetését.

 

Az apostolimagyarkiralysag.info hivatalos honlap elkészítése, a Korona Tanács létszámának teljessé tétele, a Magyar Igazolvány megterveztetése és gyártásának beindítása, a gazdaság – első körben az élelmiszergyártás és a kereskedelem – új alapokra helyezésének elindítása stb. több hónapot vett igénybe, és az állami működésnek az élet minden területére való kiterjesztése jelenleg is tart.

 

Napjainkban

 

- a Magyar Nemzeti Bank elnökének a Szent Korona Banktól való elhatárolódásától volt hangos a média, viszont a Korona Tanács közleménye, amely több nyelven adja hírül az arra adott választ, már nem váltott ki akkora érdeklődést, de hozzásegítette a Szent Korona Bankot ismertségének növeléséhez.

 

- elkészülnek az első Magyar Igazolványok

 

- tart az önkéntes segítők felkészítése, melynek célja minél nagyobb tömegekhez, minél gyorsabban eljuttatni a jó hírt az AMK létéről és a honpolgárainak nyújtott szolgáltatásairól, mind több embert bevonni a közös munkába

 

- Borbély József a TEMPO Párt jelöltjeként indul a köztársasági országgyűlési képviselőválasztáson, ezzel végleg kiírta magát az Apostoli Magyar Királyság jövőjéből.

 

Az Apostoli Magyar Királyság hivatalos weboldalai:

 

http://apostolimagyarkiralysag.info

http://szentkoronabank.hu

 

facebook oldal és közösség:

 

https://www.facebook.com/pages/Apostoli-Magyar-Kir%C3%A1lys%C3%A1g/158210974372137?fref=tshttps://www.facebook.com/groups/590691784330253/?fref=ts

 

Mi az az Apostoli Magyar Királyság?

 

Az Apostoli Magyar Királyság a független Magyar állam, melynek törvényei alapjául a történelmi alkotmány (Szent Korona Alkotmánya) szolgál, ez adja a gerincét mindennek, irányítását a Korona Tanács testületileg végzi.

 

Az Apostoli Magyar Királyság az őseink által megalkotott, ezredéveken keresztül fenntartott magyar állam, amely állam jogfolytonosságát a Szent Korona biztosítja. Minden embert, aki csatlakozásával kinyilvánítja a Szent Korona Tagságát, a Szent Korona befogadja, és megosztja vele mindenét, függetlenül attól, hogy az illető jelenleg hol lakik.

 

A Korona Tanács nem hozott létre egy államot, hanem a Szent Koronát helyezte vissza a jogaiba, és általa az Apostoli Magyar Királyságot is.

 

Mit jelent a jogaiba való visszahelyezés?

 

Azt, hogy az egy ideje nem alkalmazott törvényt, államot működővé tettük oly módon, hogy értesítettük az érintetteket arról, hogy az állam létezik, és az emberek élhetnek eredendő jogaikkal, amelyeket soha senki nem szüntetett meg. Ugyanis nem az Apostoli Magyar Királyság jött létre egy államban – a Magyarország nevű köztársaságban –, hanem az Apostoli Magyar Királyságban jött létre az 1949-es ideiglenes alkotmány erőszakos elfogadtatásával – törvénytelen módon – egy népköztársaság, majd 1989-ben egy köztársaság, amit erőszakkal tartottak fent és működtetnek ma is.

 

Az Apostoli Magyar Királyság honpolgárai számára Magyar Igazolványt állít ki, amely személyazonosításra szolgáló okmány, és igazolja, hogy tulajdonosa az Apostoli Magyar Királyság honpolgára (állampolgára), annak minden tartozását átvállalta és részére feltétel nélküli alapjövedelmet folyósít a Szent Korona Bankon keresztül. Az állam valamennyi funkciója megújul, elsőként a pénzügyi rendszer és a gazdaság, benne az energiaszektor, majd a kultúra, az egészségügy és az oktatás s a többi terület.

 

Az Apostoli Magyar Királyság a békés jövő, a világbéke záloga.

bottom of page