top of page

A szokásos internetes hírverés előzte meg a Magyarok Szövetsége Mozgalom országos összejövetelét.

 

Ez a tavalyi verőcei Magyar szer folytatása volt. Ezúttal Géczy Gábor, a MSZ egyik alapítója tanyáján, a Monor melletti Magfalván. Most már csak az igazán elkötelezettek és hűségesek vették a fáradtságot, időt és pénzt nem sajnálva, hogy ott legyenek. Csúcsidőben kb. 200-an lehettünk, a vasárnapi 16 órai hálaadáson 80-an voltunk.

 

Péntek kora délután Gábor gazdasági segítője bemutatta a tanyát. A főbb tények: 11 ember (2 család, 3-4 segítő), 80 hektár föld, 60 juh, 30 tyúk, 10 liba, 6 mangalica disznó, 5 kacsa, 2 nyúl. Zöldséges kert, gyógynövényes kert, gyümölcsfák, kevés gabonatermelés (rossz a föld), erdő (főleg akácos), legelő. Szalmabálás közösségi épület, vályog, vert fal épületek, 2 kemence, faépületek, kovácsműhely, 130 m mélyről víz, tó, verem, napkollektor, áramfejlesztő, közösségi fürdő.

 

Utána Géczy Gábor házigazda üdvözölt minket és vezette a beszélgetést a célok meghatározásáról, Bene Gábor segédletével. Egy hölgy nemzeti imákat, fohászt énekelt.

 

Párosával 5-5 percig beszéltünk a jövőképünkről, majd két pár összeállt újabb 10 percre és kialakítottak egy közös képet, majd 8-an ugyanezt.

 

Körülbelül ez állt össze:

 

Hit a teremtőben. Valódi Alkotmány, a közhatalom visszaszerzése. 3 nemzedék együttélése, nemzettudat. Tizedes rendszer, szerves társadalom, cseppek útja a tengerig – a forrásig. Önismeret, önvédelem, önellátás. Türelem, alázat, önkéntesség. Mellérendelés, közös pontok, egység, rejtett befolyás feltárása. Mindenekelőtt a szeretet.

 

Este tábortűz mellett énekeltünk, iszogattunk, távolabb ismerkedtek, beszélgettek.

 

Szombaton 10 órától 20 óráig egy helyen folyt a szó. Aki előzetesen bejelentkezett, 10 percben elmondta gondolatait (kb. 15-en voltak). 1 percben lehetett hozzászólni. Német Zoltán vezetésével igyekeztünk fegyelmet, figyelmet, önmérsékletet tartani, nagyobbrészt sikerrel. (Zoli 40 fokos lázzal küszködött.) Bene Gábor átfogóan beszélt a Magyarok Szövetségéről, a nemzetépítő népmozgalomról, a közhatalom visszavételéről. Molnár Ervin elemzése az embereket ért veszteségekről nemzetközi összehasonlításban. De 17 óra körül egy fiatal fiút ketten hárman lehurrogtak, szinte megaláztak. Ez többünket lemerített, lefárasztott. Utána nekem egyáltalán nem tetsző, politikai színezetű beszédek voltak.

 

Kora délután Molnár V. Józsi bácsi, szakrális vezetőnk beszélt lelkünkhöz, szívünkhöz.

 

Grandpierre Atilla szólt készülő könyvérő – helyzetelemzés és kiútkeresés. Halász József két napot volt ott. Tóth Ferenc, MSZ alapító is eljött.

 

A nap folyamán kb. 80-an mondtak valamit. Ígéret szerint a nagyobb lélegzetű anyagok felkerülnek a honlapra, a jelenlévők biztosan megkapják. Késő este levetítették Király B. Izabella: Álmos fia Árpád című művét, amelyet 3 évvel ezelőtt Bösztörpusztán adtak elő és vettek fel.

 

Vasárnap összegeztük az előző másfél nap eseményeit, tapasztalatait. Ez abban állt, hogy mindenki elmondhatta 5 bővített mondatban az érzéseit, gondolatait. Azzal kezdődött, hogy Bene Gábor bocsánatot kért a fiatal fiútól, akit előző nap megsértettek, és fiú befejezte a mondandóját.

 

A záró képben 80-an kört alkottunk, nemzeti imáinkat elénekeltük. Egy emelkedett lélek vezetésével oldást végeztünk önmagunkon (átok- és rontáslevétel). Végül egészségünkre, összefogásunkra egy szarvból mindenki ivott egy korty vörösbort. Ezek voltak a száraz tényszerű történések.

 

A benyomásaimról néhány gondolatban

 

Géczy Gábor példát mutató életét testközelből láttuk. Két kisfiú gyermekkel, aranyos feleségével. Margitkával szeretetteli, sugárzó család. Minta az önellátásra. Rengeteg olcsó és egyszerű megoldás van a gazdaságban. Gábor gondolatai: legyen képünk a jövőről, meg tudjuk teremteni. Tegyünk rendet magunkban, csak mi tudunk változni, fejlődni! Minden ember tele van, ki ezzel, ki azzal. Tisztítsuk ki magunkat minden szinten (test-lélek-szellem)! Ne kívül keresd a megoldást. Alakíts helyben kis közösséget! A tizedes rendszer felépítése fontos. A Magyar vállalást és vallást teljesítsd be! Az asszony legyen boldog! Oktatás, gyermeknevelés alapvető.

 

A vasárnapi értékelésekben kb.15-en, akik korábban nem szóltak, csodálatosan megfogalmazva elmondták a szereteten, a női minőségen, az alázaton, az elfogadáson, az egyetértésen, együttműködésen alapuló új világrend egy-egy fontos szeletét, amelyek szükségesek a várt, vágyott nagy összefogáshoz.

 

A természet közeli életforma nélkül a lényeglátás, a megértés, az alázat megfelelő mélységben szerintem nem alakulhat ki. (Fél éve 5 tyúkom van.) Ha elcsendesedsz, akkor kialakul a lélek vezetése.

 

A Magyarok Szövetségét sokan elhagyták. Én is ott akartam hagyni egy éve, mert a lelki-szellemi növekedéssel kapcsolatban nagy hiányérzetem volt. De a Kurultájon, 2008-ban magyarrá lényegültem, hiszek és hűséges vagyok a szövetség társadalmat, nemzetet formáló meghatározó erejében, Molnár V. Józsi bácsi gondolatai szerint is.

 

Szervezett működésünk nem körvonalazódik. Németh Zoli kért minden megyéből egy vállalkozót, aki maga mellé véve 5 fő segítőt, bejárnák a megye falvait, és 1-2 aktív embert keresnének. Egyelőre nincs energia az emberekben, hogy járási, megyei szintű szerveződéseket hozzanak létre, mert életfeltételeik, lehetőségeik nem engedik.

 

Úgy egyébként sem lehet, hogy Pest megyéből, a legközelebbi helyről 5-6-an voltunk, mindhárom nap meg ketten.

 

Mit jelent számomra a teremtés, a kitisztítás, a belső rend?

 

Július 1-jén eltört a combcsontom. 6 napig kórházban voltam. (Július 17-én részt vettem Petőfi temetésén.) 3 hét után eldobhattam a két mankót, gépkocsit vezethettem és le tudtam úszni 1000 métert. Ez azért történhetett így, mert viszonylag tiszta vagyok. 67 évesen fizikailag egészséges, szellemem nyitott, kereső, és próbálok a szívemmel vizsgálni, gondolkodni és törekszem a megértésre. A kórházban kiolvastam E. Tolle: Az új Föld c. könyvét. Ez pont akkor történt, amikor kellett. A lelkemmel keresem az Istenemmel, a védő- angyalommal a folyamatos kapcsolatot. Igyekszem a feltétel nélküli szeretet felé.

 

Közel sem vagyok tökéletes, de úgy érzem, nagyjából rend van bennem. Viszonylag tiszta a testem, a szellemem és a lelkem. Erről beszélt Géczy Gábor is.

 

Augusztus 15-én 10 órakor, Nagyboldogasszony idején találkozzunk a Normafa melletti Anna réten a 4 hónapos, 4000 km-es lovas zarándoklat befejező aktusán.

 

Mindezen gondolatok a magyar ember és nemzetünk csodálatos felemelkedésének és küldetésünk jegyében fogalmazódtak.

 

Sok szeretettel és Isten áldásával.

 

Takács János

Budakeszi, 2015. Új kenyér hava (augusztus) 7.

 

Magyar idő

Magyar szer 2015. (Magfalva)

 

 

Feltöltve: 2015. 08. 10., do

TAKÁCS JÁNOS
Egy személyes vélemény
bottom of page