top of page

Tisztelt Barátaim!

 

1956-ban, a Forradalom alatt a „Szabad Nép Székház” kötelékében harcoltam a vörös elnyomók ellen, majd leverésünk után menekülésre kényszerültem, ez volt az egyetlen lehetőségem az életben maradásra, így kerültem a végén Svájcba, ahol ma is élek.

 

Parancsnokom, Kovács Bandi, későbbi barátom – akit '56 után halálra ítéltek és Ausztráliába menekült –, miután időközben amnesztiát kapott, 1989-ben mert hazalátogatni. Vele közösen állítottunk emléktáblát (állami támogatás nélkül!) egy bronz domborművel az utókor számára, hogy a következő nemzedékek is emlékezzenek azokra, akik hazánk szabadságáért képesek voltak  harcolni és – sajnos sokan – életüket is feláldozni.

     Ennek a tettnek nem szabad feledésbe merülnie, ezért, miután a Szabad Nép székházat eladták, majd helyére egy új épület került (a későbbi Népszabadság-székház) , hosszas keresés után sikerült az emléktáblát és a bronz domborművet megtalálni, így

 

augusztus 23-án, délelőtt 10 órakor

a Blaha Lujza téren

 

fogjuk az új épületre felszerelt '56-os megemlékezés keretében másodszor felavatni. Erre az ünnepélyes felavatásra tisztelettel meghívlak benneteket és örülnék, ha ott találkoznánk.

     Már csak kevesen élünk azok közül, akik '56-ban harcoltak, így kötelességemnek tartottam ezt az ünnepséget, mely mind a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, mind az Összmagyar Testület szervezésében kerül megrendezésre, idén, a 60. évfordulóra, újra a város szívében az arra látogatók részére ismertté tenni.

 

Örülök részvételeteknek, mindenkinek köszönöm az eljövetelt.

Bajtársi és baráti szeretettel üdvözlök mindenkit:

 

Kenessey Csaba

 

2016. augusztus 23. 

Magyar idő

Szabad Nép Székház – '56-os emléktábla újraavatási ünnepség 

Feltöltve: 2016. aug. 23., hé

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA, ÖSSZMAGYAR TESTÜLET
bottom of page