top of page

Kedves Léhmann György és Fórizs Eszter!

 

Leveletekre a mellékelt "nyilt levélben" válaszolok.

Üdv.:

Szeszák Gyula

 

 

 

Nyilt levél egy kollégának!

 

Kedves Léhmann György!

Bár külön megjegyzés nélkül továbbítottad nekem Fórizs Eszterhez írott leveledet, úgy veszem, hogy általad megszólíttattam, ezért illendőségből válaszolok.

     Engedd meg, hogy mindenekelőtt őszinte nagyrabecsülésemet fejezzem ki hősi harcaid láttán.

Egyetértek veled abban, hogy Menyhért Péter úr "közfeljelentései" nem alkalmasak az általa remélt jogi hatás kiváltására.

Ami engem illet, volt már dolgom egy "önkéntes tűzoltóval". Kásler Árpádnak hívják... Ő is ügyvédet keresett saját elképzeléseinek megvalósításához. Talán az ő unszolására vettem szemügyre a témát. Az eredményről egy cikkben számoltam be "A svájci frank (alapú) krízis − A leggonoszabb kaszt és a jóerkölcs" címen.

Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a bíróság − a leggonoszabb kaszt − nem lesz hajlandó orvosolni e súlyos bűntény anyagi és társadalmi kihatásait. Emiatt nem vállalkoztam arra hogy Kásler szekere elé fogjam magam. [Megjegyzem, ötvenéves ügyvéd fiam is deviza-károsult, és ketten sem láttuk értelmét a pereskedésnek.]

Szokásom önmagam ellen drukkolni ha nem mondhatok olyat, amit mások "joggal" elvárnának tőlem. Ezt tettem ebben az esetben is, de csalatkoztam reményeimben. Erről egy másik írásomban adtam számot "Bírák Könyve III. −  A Tőke válasza: nincs kegyelem!" címmel. Félre ne érts, nem olvasnivalót tukmálok rád. Nem akarom azonban újra meg újra ismételgetni, miért nem engedtem ismerőseim − köztük Fórizs Eszter − unszolásának, és miért nem fogok ezúttal sem Menyhért úr szekérrúdja mellé állni.

     Második írásom Wellmann úr galádságait tárgyalja azzal a konklúzióval, hogy a "Markó Utcai Kahal" elvetemültsége szétfoszlat minden jogi illúziót.

     A fentebb említett és nagyszámú további írásaimban azt a "jogászi" meggyőződésemet hangoztatom, hogy a kérdést jogi eszközökkel megoldani nem lehet.

     Egy masszív társadalmi nyomás-gyakorlást véltem alkalmas eszköznek. De rá kellett döbbennem, a magyar társadalom átfogó önszerveződésre teljesen képtelen.
     A "sárga pólósok", a "végrehajtó hessegetők" és a "sátorozók" önfeláldozó elszántságát bámulom, de közben nem feledkezhetem meg arról, hogy épp a devizakárosultak többmilliós tábora produkálja a "magyar" széthúzás, gyávaság és passziv csodavárás legsajnálatosabb példáit.

Kásler méltán bukott meg, de mégis megdöbbentő, hogy "pártja" 20.000 körüli szavazatot kapott a devizakárosultaktól.

Itt kell szóbahoznom a tömeges öngyilkosságok megdöbbentő, érthetetlen jelenségét is. Csak magamra vonatkoztatva mondom, ha azt látnám, hogy a végrehajtó vezényszavára a rendőr megragadja anyámat, feleségemet, vagy pláne gyermekemet, nem magammal végeznék, hanem velük. Néhány precedens jelentősen lohasztaná a hiénák harcikedvét.

A "berzenkedők" − legyenek bár károsultak, vagy külső segítők − ugyanolyan tudatlanok a logisztika, mint a jog terén. Összevissza akcióik ezért nem hozhatják létre azt a "kritikus tömeget" amely meghátrálásra (engedményekre) kényszeríthetné az "erőszak monopóliumát" bitorlókat, azaz a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmat, együtt − egyszerre.

Nyilván nem ismeretlen előtted a Gyilkos Császti "balladája" és azon belül az előkelő szereposztás...

Fenti meggyőződésem, jogászi mivoltom ellenére, politizálásra sarkallt. Épp a napokban jutottam arra a belátásra, hogy az ostoba közöny megöl, ha folytatom. Multidőbe tettem hát politikai önmagamat. Senki se várhatja tőlem, hogy 85 éves fejjel jogászként (ügyvédként) újra kezdjem amit (botcsinálta) politikusként abbahagytam.

Írod, hogy áldozatos munkád mennyire kitölti ébrenléti idődet, amelyből már nem jut Menyhért úrra. Megértelek. A Fórizs Eszter által áttanulmányozásra ajánlott "Menyhért linkek" puszta elolvasása munkaórák százait igényelné. Kitől és milyen alapon igényli ezt az időráfordítást Fórizs Eszter? Levelemet elküldöm neki is, hátha tőle választ kapok erre...

E nyilt levelet Neked és CC-ben Fórizs Eszternek küldöm meg. Kettőtökre bízom, hogy nyilvánosságra hozzátok, vagy félreteszitek-e.

Debrecen, 2017.03.22

Kollegiális üdvözlettel:

Szeszák Gyula

 

Magyar idő

Fejet hajtva.

Nyílt levél egy kollégának

Feltöltve: 2017. ápr. 1., hé

SZESZÁK GYULA
bottom of page