top of page

Feltöltve: 2012. január 4., do

Magyarán, magyarul – szilveszterkor

Kedves Olvasó!

 

Az alábbi, tréfásnak szánt szöveg a világhálón kereng, így jutott el hozzánk is. Kétségtelen, hogy vannak benne mosolyogtató részek is, bizonyára sokan fogják alkalmasnak tartani szilveszteri olvasmánynak. Szántunk hát egy kis időt arra, hogy javítsunk valamennyit a szöveg magyarságán és helyesírásán, és a módosításokat láthatóan hagyva mi is közzé tesszük. Néhányat ezek közül meg is indokolunk az okulni kívánó olvasók kedvéért. (A szilveszter ugyan időközben odalett, a tanulnivaló azonban megmaradt − ezért kap helyet kissé megkésve is a Szilaj Csikón. A szerk.)       

 

A nyugdíjas férj

 

Eredeti szöveg: 

 

Miután  nyugdíjba vonultam a feleségem ragaszkodik hozzá, hogy vásárlásnál elkísérjem a [bevásárló központ]ba. Sajnos, a legtöbb férfihez hasonlóan a vásárlás engem halálra untat. Ezért legszívesebben gyorsan végeznék, de a feleségem, a legtöbb nőhöz hasonlóan, imád össze-vissza csellengeni a polcok között. A tegnapi nap folyamán a feleségem kapott egy levelet a [bevásárló központ] vezetőségétől, a következő tartalommal:

 

Helyesen: 

 

Mióta  nyugdíjba vonultam, a feleségem ragaszkodik hozzá, hogy vásárláskor elkísérjem a [bevásárló központ]-ba.    

(...)

Tegnap a feleségem kapott egy levelet a [bevásárló központ] vezetőségétől, a következő tartalommal:

 

Eredeti szöveg: 

 

Tisztelt asszonyom!

Az elmúlt hat hónap folyamán az ön férje elég sok kellemetlenséget okozott cégünknek, amit tovább nem vagyunk hajlandók tolerálni, ezért úgy határoztunk, hogy az ön férjét persona non grátának nyilvánítjuk, és áruházunkból kitiltjuk. Megértése elnyerése végett az alábbiakban felsorakoztatjuk férje, videó felvételekkel bizonyítható tetteit.

 

Helyesen: 

 

Tisztelt asszonyom!

Az elmúlt hat hónap folyamán az ön férje elég sok kellemetlenséget okozott cégünknek, ezt nem vagyunk hajlandók tovább tűrni, ezért úgy határoztunk, hogy az ön férjét perszóna non grátának nyilvánítjuk, és áruházunkból kitiltjuk. Tettünk magyarázataként az alábbiakban felsorakoztatjuk férje videófelvételekkel bizonyítható tetteit.

 

Eredeti szöveg: 

 

Június 15. Leemelt a polcról 12 doboz óvszert, amiket egyenként a gyanútlan vásárlok bevásárló kocsijába dobott.

 

Július 8. Az ajándék osztályon található összes csörgőórát 5 perces időközökkel beállította csörgésre.

 

Július 29. Leemelt egy nagy flakon ketchup-ot, aminek tartalmát a padlóra csöpögtette egészen a női vécéig.

 

Helyesen: 

 

Június 15. Leemelt a polcról 12 doboz óvszert, és egyenként a gyanútlan vásárlók bevásárlókocsijába dobta őket.

 

(...)

 

Július 29. Leemelt egy nagy flakon  paradicsomszószt, és tartalmát a padlóra csöpögtette egészen a női vécéig.

 

Eredeti szöveg: 

 

Augusztus 7.  Odament egy eladóhoz és komoly, hivatalos hangon közölte vele, hogy vészhelyzet van az állateledel osztályon, kód 3 lépett életbe, azonnal menjen oda és járjon el az előírásoknak megfelelően. Az alkalmazott ennek megfelelően járt el, ami hatalmas pánikba torkolt.

 

Augusztus 28.  Elemelt egy "Vigyáz nedves padló" táblát és elhelyezte a szőnyeg-osztályon.

 

Szeptember 15: A sportosztályon felállított egy sátrat, és az arra járó gyerekeknek azt mondta, aki hoz párnát és pokrócot az otthon részlegből, azt beengedi a sátorba. A felhívásra 23 gyerek reagált pozitíven.

 

Helyesen: 

 

Augusztus 7.  Odament egy eladóhoz, és komoly, hivatalos hangon közölte vele, hogy vészhelyzet van az állateledel-osztályon, a 3. biztonsági fokozat lépett életbe, azonnal menjen oda és járjon el az előírásoknak megfelelően. Az alkalmazott ennek megfelelően járt el, és ez hatalmas pánikba torkollott.

 

Augusztus 28.  Elemelt egy "Vigyázz, nedves padló!" feliratú táblát, és elhelyezte a 

szőnyegosztályon.

 

Szeptember 15. A sportosztályon felállított egy sátrat, és az arra járó gyerekeknek azt mondta, hogy aki hoz párnát és pokrócot az otthon-részlegből, azt beengedi a sátorba. A felhívásnak 23 gyerek tett eleget.

 

Eredeti szöveg: 

 

Szeptember 23: Az egyik eladó megkérdezte tőle, hogy segíthetne-e valamiben, amire a férje elkezdett üvöltözni, hogy miért nem hagyják békén. 

 

Október 4: Az egyik biztonsági kamerába benézett, mintha tükör lenne, közben az orrát piszkálta és az kiszedett eredményt bemutatta a kamerának.

 

Október 10: A sportosztályon felvett egy vadászfegyvert, majd fenyegető hangot megkérdezte az eladót, hogy hol vásárolhatna idegnyugtató gyógyszert.

 

Helyesen: 

 

Szeptember 23. Az egyik eladó megkérdezte tőle, hogy segíthetne-e valamiben, erre a férje elkezdett üvöltözni, hogy "miért nem hagyják békén?".

 

Október 4. Az egyik biztonsági kamerába benézett, mintha tükör lenne, közben az orrát piszkálta, és amit kiszedett belőle, bemutatta a kamerának.

 

Október 10: A sportosztályon felvett egy vadászfegyvert, majd fenyegető hangon megkérdezte az eladót, hogy hol vásárolhatna idegnyugtató gyógyszert.

 

Eredeti szöveg: 

 

November 3: A gépkocsi osztályon különböző tölcséreket kipróbált magán Madonna stílusban, amit az arra járóknak bemutatott.

 

November 18:  Bebújt a konfekciós ruhákat tartó állványba, és amikor valaki elhúzta a ruhákat rávisított "engem válassz, engem válassz."

 

November 21: A hangos bemondó hangjára embrió pózt vett fel a szőnyegen és azt visította: "Már megint ezek a szörnyű hangok."

 

November  30: Bement egy próbafülkébe, várt két percet, majd elkiáltotta magát. "Úristen, itt nincs vécépapír". Az egyik eladónő elájult. 

 

Helyesen: 

 

November 3. A gépkocsiosztályon különböző tölcséreket kipróbált magán Madonna stílusban, így mutogatva magát az arra járóknak.

 

November 18.  Bebújt a konfekciós ruhákat tartó állványba, és amikor valaki elhúzta a ruhákat, rávisított: "engem válassz, engem válassz!"

 

November 21. A hangosbemondó hangjára embrió-testhelyzetbe zsugorodott a szőnyegen és azt visította: "Már megint ezek a szörnyű hangok."

 

November  30. Bement egy próbafülkébe, várt két percet, majd elkiáltotta magát. "Úristen, itt nincs vécépapír!". Az egyik eladónő elájult. 

 

Indoklás

 

1. Mióta  nyugdíjba vonultam, a feleségem −  Akkor lett volna helyes a miután, ha az elbeszélés múlt időben folytatódott volna. 

2. A tegnapi nap folyamán − A tegnap szavunkban ott van már a nap ("tege nap" a. m. "el múlt nap"), felesleges megismételni. 

3. kellemetlenséget okozott cégünknek, ezt nem vagyunk hajlandók tovább tűrni

Az ami vonatkozó névmási kötőszót csak egynémely alárendelő mondatban használjuk, a mellékmondatot vezetjük be vele. Ez a mondat valójában nem alárendelő, hanem mellérendelő mondat, alárendelő alakra kényszerítve. Nyelvünkben német hatásra alakult ki ez a szerkezet, aki magyarul akar írni és beszélni, kerülje a használatát, már csak azért is, mert egy másik nyelvtani hibával ötvöződve gyakran félreérthető mondatok keletkeznek belőle.

4. Megértése elnyerése végett − Elnyerni magyarul csak valakinek a jóindulatát, kegyét stb. szoktuk, a megértését nem.  

5. Leemelt a polcról 12 doboz óvszert, és egyenként a gyanútlan vásárlók bevásárlókocsijába dobta őket. − ez is hamis alárendelő mondat, de nem teljesen olyan, mint a 3. pontnál tárgyalt. A magyar nyelvben csakis akkor lehet alárendelő mondatot használni, ha a mellékmondatban olyan tartalom fejeztetik ki, mely logikailag meghatározza a főmondat tartalmát. Itt ez a feltétel nem teljesül (ha pedig teljesülne, akkor itt a mely vonatkozó névmási kötőszót kellene használni, nem az ami-t), ezért mellérendelő mondatot célszerű használni. [Iskolázottabb olvasóknak szóló figyelmeztetés: Felejtsék el az ún. nem megszorító alárendelő összetett mondat fogalmát, ha a magyar nyelvről van szó! Ezt az angol nyelvtanból vették át szolgalelkű nyelvészeink a hamis alárendelő mondatok némely fajtáinak meghatározására.]

6. Leemelt egy nagy flakon  paradicsomszószt, és tartalmát − Lásd az előbbi pontban kifejtett érvet. 

7. Az alkalmazott ennek megfelelően járt el, és ez − lásd a 3. pont magyarázatát.

8. Az egyik eladó megkérdezte tőle, hogy segíthetne-e valamiben, erre a férje elkezdett üvöltözni − lásd a 3. pont magyarázatát. 

9. Az egyik biztonsági kamerába benézett, mintha tükör lenne, közben az orrát piszkálta, és amit kiszedett belőle, bemutatta − A kiszedett eredmény itt hamis jelzőjű szerkezet. Csakis akkor lenne jogos a használata, ha többféle eredményről is lenne szó a szövegkörnyezetében, és a kiszedett minőségjelzővel meg akarnánk különböztetni az egyik eredményfajtát a másiktól. Ésszerűbb a tárgyat (az eredmény szót) kihagyni a mondatból, és valódi alárendelő szerkezetté alakítani 

10. A gépkocsiosztályon különböző tölcséreket kipróbált magán 

Madonna stílusban, így mutogatta magát az arra járóknak. − Ezt a hamis alárendelő mondatot is mellérendelő mondattá alakítottam át. A 3. pontban kifejtett érvhez érdemes még valamit hozzáfűzni. A hivatalos nyelvtudomány ezt a mondatfajtát "mondatfejes alárendelő összetett mondatnak" nevezi, és azt állítja, hogy a "mellékmondat" a "főmondat egészére" utal vissza, nem csak egy mondatrészére. Ezt tankönyvek sora állítja, így tanítják az egyetemeken is. Ezen álláspont képviselői nem zavarja, hogy az alárendelő mondatot eredetileg úgy határozták meg, mint olyan összetett mondatot, melynek mellékmondata a főmondat valamely mondatrészét fejezi ki teljes mondatban. (Ez a meghatározás persze csak részint igaz, sokkal pontosabban fejezi ki a lényeget az a meghatározás, mely szerint a mellékmondat logikailag meghatározza a főmondat tartalmát. Ennek a mondatnak a "mellékmondata" pedig nem határozta meg a főmondatot.)  

11. embrió-testhelyzetbe zsugorodott − nem nyelvtani, hanem csupán stílushiba. A vki felvesz valamilyen pózt kifejezés német nyelvi szerkezet (eine Pose annehmen) tükörfordításának eredménye. Eredeti magyar kifejezéssel sokkal érzékletesebben lehet megfogalmazni a vele kifejezni óhajtott mondandót. 

 

 

   

MALECZKI JÓZSEF:

Magyarul, magyarán

bottom of page