top of page

A támogatás felhasználásának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai

 

A konferencia tengelyében két költő sorsa állt: Csizmadia Sándoré (1871–1929) és Ady Endréé (1877–1919). Mivel mindkettőjük pályájának, személyes sorsának alakulásában meghatározónak bizonyult a politikai költészetük, valamint az újságírói, publicisztikai  munkásságuk, ezért olyan kutatókat, ill. olyan előadókat kerestünk a konferencián való részvételre, akik felkészültségüknél és szemléletmódjuknál fogva egyaránt alkalmasak a két kiválasztott személyiség és történelmi környezetük kellő mélységű és részletességű feltárására és újszerű elemzésére. Az újszerűség követelménye annyit jelentett, hogy a kutató, ill. az előadó a történelmi tények kiegyensúlyozott feltárásával és bemutatásával haladja meg a bántóan, zavaróan egyoldalú, baloldali és liberális gyökerű értelmezéseket és megítéléseket. Ez utóbbiakról elmondható, hogy mind a hazai oktatás, mint pedig általában a hazai kultúra terén uralkodóak.

 

A konferencia rendezőiként végül két olyan történészt sikerült megnyernünk, akik kimagaslóan megfeleltek iménti szempontjainknak, elvárásainknak. Egyikük Raffay Ernő, másikuk Tamáska Péter.  (A harmadik előadóra, Varga Domokos Györgyre később térünk ki.)

 

Raffay a maga nemében páratlan levéltári kutatást végzett, egyebek között a szabadkőművesek (mint nemzet felett erők) és Ady kapcsolatáról, vagyis a politizálásra hajló  költőzseninek a szabadkőművesek általi behálózásáról, magánéletének és közéletének általuk való erőteljes befolyásolásáról. (E témában számos kötete jelent meg az elmúlt évek során, a legutóbbi éppen a konferenciánkat követő napokban.) Raffay előadása Adynak egy egészen más (a korábbiakhoz képest új) énjét mutatta be. Olyan énjét, amely alapjaiban kérdőjelezi meg annak a ma is közkeletű vélekedésnek a helyénvalóságát, mely szerint Ady „hazafi”, „példamutató magyar és európai” – ahogy a Wikipédia rá vonatkozó szócikke (életrajza) is állítja.

 

Tamáska Péter – ugyancsak kiterjedt kutatatásaira és ismereteire alapozva – két olyan szempontot (nézőpontot) vont be előadásába, amelynek segítségével fontos történelmi tényeket lehetett kidomborítani, meghaladva ugyancsak közkeletű történelmi hiedelmeket, hamisításokat. Ady Endre, a radikalizálódott költő, újságíró sorsát, jellemét, szellemiségét egyfelől gróf Tisza Istvánéval, a megbélyegzett (majd meggyilkolt) miniszterelnökével  hasonlította össze, másfelől a költő  barátjaként számon tartott Octavian Gogáéval, a nacionalista román költő-politikuséval. (Az összevetés eredményére, eszmei hasznára a következő pontban térünk ki.)

 

A konferencia szakmai szervezője, egyszersmind harmadik előadója, Varga Domokos György végezte el a másik kiemelt magyar költő, Csizmadia Sándor életének, politikai és költői pályafutásának feltárását és elemzését – figyelmét a nemzet feletti erők szerepére, hatására fókuszálva. (Ennek eredményességéről ugyancsak a következő pontban számolunk be.)

 

 

folytatás: itt
 
 
 
 
 
Kapcsolódó filmek, cikkek, tanulmányok: 
 

Két költősors... konferencia.  I. Bevezetés (Varga Domokos György)

 

Két költősors... konferencia.  II. Ady Endre (Raffay Ernő)

 

Két költősors... konferencia.  III. Tisza, Ady és Goga (Tamáska Péter)

 

Két költősors... konferencia.  IV. Csizmadia Sándor  (Varga Domokos György)

 

 

Tamáska Péter: TISZA, ADY ÉS GOGA VILÁGLÁTÁSA, avagy adalék az 1918-as összeomláshoz.

Előadás a Két költősors a nemzet feletti erők fogságában című konferencián, Magyarok Háza, 2014. október 8.

(http://www.szilajcsiko.hu/#!t-20141021-tamska-pter-tisza-ady/ca1q)

 

Varga Domokos György:  Év eleji világhelyzet-jelentés (1)

(http://www.szilajcsiko.hu/#!to-2014019-vilaghelyzet/c1k93)

 

Varga Domokos György: Ady Endre: a radikális szabadkőműves újságíró. A mai szélsőséges balliberálisok felfogása, viselkedése egy tőről fakad és egy srófra jár...

(http://www.szilajcsiko.hu/#!t-20140514-vdgy-ady-endre-a-radik/c1n0k)

 

Varga Domokos György: A ló döglött? Történelmi fordulatok a magyar tömegközlésben és politikában a második kétharmad után

(http://www.szilajcsiko.hu/#!t-20140512-vdgy-a-l-dgltt-trt/c1hoe)

 

Az Ady–Tisza ellentét drámai megjelenése a kortárs művészetben:

 

Szilágyi Ákos: Magyar ugar – előadja: Galkó Balázs

 

Új történelem

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Feltöltve: 2014.  okt. 25., do

VDGy

Két költősors a nemzet feletti erők fogságában – az I. világháború környezetében c. konferencia, Budapest, 2014. október 8.

 

bottom of page