top of page

Alapkérdések

 

Kérdés: Ki a bevándorló?

Válasz: Egy országba beköltöző személy vagy csoport, akik eddig más országban élt.

 

Kérdés: Ki a menekült?

Válasz: Olyan személy, vagy csoport, aki származási, vagy szokásos lakhelyén kívül van, mert vallási, politikai, kisebbségi üldözés éri, vagy mert ilyen csoport tagja.

 

Kérdés: Ki a betolakodó?

Válasz: Az a személy, vagy csoport, aki egy másik országba erőszakos módon, vagy fenyegetést, vagy megfélemlítést alkalmazva gazdasági, vagy politikai célok érdekében hatol be és ott tartózkodik.

 

Kérdés: Ki a megszálló?

Válasz: Az a személy, vagy csoport, aki egy másik országba erőszakos módon a politikai hatalom megszerzése és megtartása érdekében tartózkodik.

 

Kérdés: Ki hajt végre inváziót?

Válasz: Az a csoport, aki tömeges méretekben beözönlik egy területre annak birtokbavétele céljából.

 

Időszerű kérdések

 

Kérdés: Mi a célja a tömegek Európába településének?

Válasz: Az európai kontinensen először meggyengíteni, majd kiszorítani az itt élő népek kultúráját, felszámolni a görög-római gyökerű politikai és jogrendet, valamint kiszorítani a Biblián alapuló vallási hagyományokat.

 

Kérdés: Kik hajtják végre ezt a cselekvéssort?

Válasz: Először a kirobbantott háborúk, terrorista talajú államok által elűzött politikai menekültek. Majd a nyomukba küldött más országok lakosai is.

 

Kérdés: Használnak-e fegyvert céljaik elérésére?

Válasz: Nem használnak. Az európai jogrendszer gyengeségeit kijátszva békés eszközökkel telepszenek le.

 

Kérdés: Miért áll jórészt 20 és 45 év közötti férfiakból az ide érkezettek?

Válasz: Küldőik ismerve az európai országok jogszabályait 2-3 év múlva az un. családegyesítéssel fogják megsokszorozni a létszámot.

 

Kérdés: Valóban mindenüket elveszített földönfutók jelennek meg országunkban?

Válasz: Nem, ezeknek egy törpe kisebbsége indult útnak az életét mentve. A többség anyagilag ellátott, információkkal felkészített, otthoni és itteni szervezők által koordinált ember.

 

Kérdés: Hogy viselkednek az európai vezetők?

Válasz: Úgy mint akinek fogalma sincs a Brüsszelben–Strasbourgban hozott törvények tömegéről. Mivel nem tudja mit tartalmaznak, ezért ahelyett hogy alkalmazná, ötletbörzét hirdet meg.

 

Kérdés: Miért gyűlölik a magyar vezetőket és a magyar álláspontot?

Válasz: Azért mert a meghozott törvények betartására hivatkozva következetes, elvi alapokon áll. Így védi a hazáját. Is.

 

Kérdés: Hogyan lehet elterelni a társadalmak figyelmét az idegen népek által a jövőben okozott veszélyekről?

Válasz: Sokat kell az apró jelentőségű és sokadlagos fontosságú témákkal foglalkozni a sajtóban. Így el egy sor technikai problémává zsugorítják a meglévő valódi gondot: Európa fegyvertelen elfoglalását.

 

Kérdés: Mit szólunk a messzi földről idehozott–ideűzött–idetelepített emberek sorsához?

Válasz: Fájdalom látni a becsapott, otthonuktól elszakított emberek nyomorúságát. A félrevezetésüket be kell szüntetni! Életükről, boldogulásukról eredeti hazájukban kell gondoskodni! Az ideérkezőkre vonatkozó törvényeket be kell tartani és be kell tartatni! Minden távoli országból érkező letelepedése és befogadása egy-egy lépéssel közelebb viszi Európát a politikai–társadalmi–vallási–kulturális felszámoláshoz.

 

Kérdés: Mit tesz az Egyház?

Válasz: Sikertelen diplomáciai próbálkozásai voltak 2015 tavaszán. Az olaszországi partoknál vízbe veszett tömegek láttán egy pápai látogatás és komoly életmentő segélyezés folyt. A pápa az elmúlt két évben kétszer tárgyalt az amerikai elnökkel – a jelek szerint eredménytelenül. A nyugati országok konformista népei és püspökeik sem tudnak életképes, hosszú távú, valódi keresztény antropológia alapokon álló javaslatot tenni.

 

Kérdés: Mikor ébred(nek) fel a (magyar) nép(ek)?

Válasz: Az európai első terrortámadás utáni temetésen. Talán.

 

Kérdés: Volt-e már hasonló eset a történelemben?

Válasz: Igen, volt. A törökök a 16. században apró lépésenként, alig láthatóan, embert ember után becsempészve foglalták el Budát.

 

Kérdés: Milyen lehetséges utak vannak?

 

Válasz:        Egyesítsünk minden erőnket, amely a megmaradásunkat szolgálja!

 

Támogassuk azokat, akik óvják és terjesztik a magyarság kulturális értékeit!

 

Védjük meg a családokat és szilárdítsuk a közösségeket!

 

Álljunk azok mellé, akik nyíltan is vállalják a magyar és a környező országok érdekeinek védelmét!

 

Nagyjaink mellett kövessük a történelmi egyházak példáját. A hitből és erős meggyőződésből végzett munkájukhoz csatlakozva szolgáljuk egész népünk fennmaradását!

 

Mielőtt olcsó népszerűséggel vádolsz meg, gondolkozz! Előtte pedig imádkozz!

 

Budapest 2015.

Feltöltve: 2015. OKT. 4.., do

VÁRNAI PÉTER

Új történelem

Kérdések és válaszok a népvándorláshoz

 

Feltöltve: 2015. 09. 12., hé

bottom of page