top of page

Tisztelt Olvasó!

Iránytű egy kusza világhoz

Feltöltve: 2011. június 22.

VARGA DOMOKOS GYÖRGY

Tisztelt Olvasó!

 

     Tartani igyekszünk jó szokásunkat, hogy a ránk nézve kevéssé szívderítő eseményeknek, híreknek is teret adunk honlapunkon, az igazszólás jegyében.

     Alább a Magyarok Világszövetségének sajtóközleményét tesszük közkinccsé, csorbítatlanul. Aki nem kíváncsi a főszerkesztői hozzáfűznivalómra, az rögtön ugorjon oda. Aki kíváncsi, annak felvetek néhány gondolatot. 

     Tudom, hogy a szövetség környékén még mindig sokan teszik szét értetlenül a kezüket: mi az ördög történik itt???!!! Legalább három kérdőjellel és felkiáltójellel. Akárhova néznek, semmi nem akar rendesen működni, semmilyen kép nem akar rendesen összeállni. Ha távolabb fülelnek, az EU várható összeomlásáról hallani nap mint nap. Meg görög drámáról. Ha még messzebb, Amerika bukásáról. De érthetetlennek tűnnek az észak-afrikai lázongások is, a NATO beavatkozásával megtetézve. Nem kevésbé meghökkentő mindaz, ami itthon folyik, kormány- és pártkörökben. Megint nekilódultak a rendőrök. Sünös méregpermetet szórnak már megint. Szabadságharcosok börtönben. Nagybani tolvajok szabadlábon. Hoffmann Rózsa lemondana: tisztességesek elvonulóban? Kik maradnak? 

     Még mindig nem lehet világosan látni. Jószerivel semmiben. Tudnék érveket sorolni amellett, hogy miért logikus Orbán Viktor politikája. Látszólag népellenes politikája. Vagy ténylegesen népellenes politikája. Sokan el is várják tőlem s a hozzám hasonló "gondolkodótól", "értelmiségitől", "újságírótól", hogy adjunk eligazítást. Szabjunk helyes irányt. Ebben a kusza világban. 

     Itt van például a Magyarok Világszövetsége szóban forgó sajtónyilatkozata. Ebből kiderül, hogy a Magyarok Világszövetsége (MVSz) Patrubány Miklós elnök vezetésével fogadta a Magyarok Szövetsége (MSz) Benis Miklós vezette küldöttségét. Az MVSz részéről ott volt még a tiszteletbeli elnök, a nagyszerű ötvenhatos: Rácz Sándor. Az MSz részéről pedig a nagyszerű néplélek-kutató, Molnár V. József, és a szintén kiváló alkotmányjogász, dr. Bene Gábor. Lássuk be, ha csupán ennyit tartalmazna a közlemény, tapsikolhatnánk, mint a jázminok. Nagyszerű emberek találkozója, olyanoké, akik már számtalanszor bizonyították nemzet iránti, erős, áldozatkész elkötelezettségüket. Javaslom is, kedves Olvasó, hogy ne tartsuk távol magunktól ezt a felemelő érzést. 

     Ám a valóságot sem. 

     Jász-Nagy-Kun megyéből csodálkozik egy olvasónk: hogyan lehetséges, hogy öt megye kivált a Magyarok Szövetsége Benis-vezette alakulatából, önálló életbe kezdett a Magyarok Szövetségén belül, s erről csak egy hónap múltán, a Szilaj Csikó honlapjáról szerzett ő tudomást? Az MSz hivatalos honlapja egy szót sem ejtett a szövetség szempontjából korszakos történésről. Pedig ez azt is kérdésessé teszi, hogy lehet-e idén is a korábbi évekéhez hasonló, nagyszabású Magyarok Országos Gyűlését rendezni Bösztörpusztán. (Igaz, annak sincs nyoma az MSz-honlapon, hogy közben az egyik megye egyik vezetője a szentesi munkaértekezleten félig-meddig visszatáncolt: még egy esélyt szeretne adni a legfőbb országos elöljárónak...) 

     Véletlen-e, hogy a Magyarok Világszövetsége szóban forgó sajtóközleményével is hasonló a helyzet? A nyilatkozat szerint a felek májusban találkoztak, a közlemény viszont június 19-én látott napvilágot. És a mai napig nem jelent meg az MSz honlapján. 

     Véletlen-e, hogy a szentesi MSz-munkaértekezleten valaki hosszan ecsetelte, hogy a Szilaj Csikó alapító-főszerkesztője (Varga Domokos György) milyen óriási hiányt hagyott az MSz nyakában? Véletlen-e, hogy az MVSz sajtóközleményének legfontosabb mondandója nem a közös erőfeszítések jövőbeni mikéntje, hanem Vukics Ferencnek, az MSz alapítójának, volt vezetőjének oktalan besározása?

     Egyik munkatársam békítő szándékú levelet írt, méghozzá egyszerre két címzettnek: Benis Miklósnak és csekély-

ségemnek. Üljünk le végre, tárgyaljunk egymással, hagyjuk abba a viszálykodást! Olyan határtalanul vágyja ő is, mások is a megegyezést, a közös szóértést, hogy ennek híján, végtelen bánatukban, csalódottságukban igazi könnyeket hullajtanak. 

    Nagyon nehéz megmagyaráznom neki is, másoknak is, hogy a békülékenység fontos dolog, ám önmagában nem vezet el a működőképesség szükséges állapotába. Nagyon nehéz elmagyaráznom, hogy vegye szó szerint, amit egyszer már idevágólag leírtam: itt nem gyűlöletek estek és esnek egymásnak, ez csak a látszat. Hanem eltérő világfelfogások. Eltérő tapasztalatok. Eltérő következtetések. Nem tudok senkinek más iránytűt adni, csak a magamét. 

    Ez az iránytű pedig azt közli velem, a gazdájával, hogy például a gyerekek tisztán, harmonikus személyiséggel születnek, csak a szülők, nevelők rontják el őket a hamis és felesleges engedékenységekkel vagy épp felesleges szigorúságokkal. Hogy hol, mikor, mi a helyes arány engedékenység és szigorúság között, csak a jó Isten a megmond-

hatója. Meg esetleg a saját tapasztalat. Mr. Spock megpróbálta megmondani; hírlik, a gyereke öngyilkos lett... Ez az iránytű azt is közli velem, vagyis a gazdájával, hogy az embereket − de ugyanígy a kormányokat, pártokat, politikákat − egyszerre kell megértéssel és fenntartással kezelni. Persze, sokkal kényelmesebb lenne vagy rajongani értük, vagy átkot szórni rájuk, csak nem biztos, hogy igazságosabb és célravezetőbb is. Tiszteljük és dicsőítsük bennük tehát mindazt, ami megérdemli, ám tegyük szóvá azt is, ami nem. Különben úgy elrontjuk őket, akár a gyerekeket. Úgy fejünkre nőnek, akár az elrontott gyerekek.

     Kedves Olvasó! Kedves nekikeseredett Munkatársam!

    Ennél többet ne kívánj tőlem. Ne kívánd, hogy bocsássak meg, amikor nem haragszom. Ne kívánd, hogy legyünk Egy, csak mert nem tudsz Kettő között választani. Ne kettőnk közül válassz, hanem mindig a jó és a rossz között. Akárki kínálja is. Ha ő kínálja a jót, szeretettel fogadd el tőle. Ha én, szeretettel fogadd el tőlem. Sose őt, magát fogadd el, és sose engem.

     A jót pedig úgy tudod megkülönböztetni a rossztól, hogy soha nem a félelmeidre, a szorongásaidra hallgatsz, de nem is az önmagáért való béke hamis szirénhangjára, hanem a gyermekkori meséidre. Ott az igazság: igazság; az álnokság: álnokság. Le lehet mondani a mesékről, le lehet mondani alapvető értékeinkről, csak kéretik aztán nem csodálkozni: miért kuszálódott, miért kuszálódik ennyire átláthatatlanná ez a világ? 

 

A Magyarok Világszövetsége sajtóközleménye

 

Magyarok Világszövetségének székházában Patrubány Miklós elnök − Rácz Sándor tiszteletbeli elnök társaságában − májusban fogadta a Magya-rok Szövetsége küldöttségét, Benis Miklós elnököt és Molnár V. József magyarságkutatót, a szervezet szakrális vezetőjét. A találkozón, amely Benis Miklós kérése nyomán jött létre, megbeszélték azokat a feszültség-gócokat, amelyek két éve lehetetlenné tették az együttműködést.

     A hetven éves Magyarok Világszövetsége 2007-ben és 2008-ban teljes anyagi, erkölcsi és intézményi támogatásban részesítette a később Magyarok Szövetsége nevet felvevő, Vukics Ferenc vezetése alatt szerveződő tömörülést. Döntő - forintmilliós nagyságrendű - támogatást nyújtott az első, 2008 augusztusában megtartott, bösztörpusztai Kurultáj megrendezéséhez, és jelentős pénzadománnyal segítette a barantások hagyományőrző-harcászati felkészülését. Kiadványaiban folyamatosan ingyenesen hirdette, világhálós televíziójában rendszeresen szólási lehetőséget biztosított, és székházát ismételten, ingyenesen rendelkezésre bocsátotta. A Magyarok VII. Világkongresszusán főszerephez juttatta.

     Ennek ellenére, a később, 2008 őszén megalakult Magyarok Szövetsége teljesen elzárkózott a Magyarok Világszövetségével való együttműködéstől. 2009 márciusában, még az új szerveződés jogi bejegyzése előtt, mereven és indulatosan elutasították a Magyarok Világszövetségének azon kérését, hogy a két szervezet neve közötti, már akkor tapasztalható "áthallás" okozta sorozatos félreértések elkerülése végett, ne a Magyarok Szövetsége nevet vegyék fel. Az együttműködés akkor lehetetlenült el teljesen, amikor 2009 májusában, a Magyarok Világszövetsége Küldöttgyűlésének bemutatkozásra meghívott vendégeként, Vukics Ferenc minősíthetetlenül viselkedett, durván visszaélt vendégjogával: egy hozzá intézett kérdés nyomán ordítozva és kis híján tettlegességre vetemedve reagált, vérig sértve az MVSZ Kárpát-medencei küldötteit, az egész Magyarok Világszövetségét.

     A kétórás tárgyaláson kiderült, hogy mindezen előzményekről egyedül Molnár V. Józsefnek nem volt tudomása.

     Patrubány Miklós leszögezte, hogy a Magyarok Világszövetsége nem zárkózik el az együttműködéstől, ám azt megelőzően a Magyarok Szövetségének meg kell követnie a történtekért, és jóvátételt kell szolgáltatnia. Ezen túlmenően, a Magyarok Szövetsége ténykedésének első két esztendejét értékelve kifejtette: Az MVSZ álláspontja szerint a Magyarok Szövetsége, egyértelműen népi-nemzeti értékválasztásával és külsőségeivel, amelyeket ellentmondásokkal teli politikai vonalvezetéssel tetézett, zavart okozott a nemzeti elkötelezettségű szavazók körében, érezhetően gyengítve az ugyancsak népi-nemzeti programmal induló Jobbik esélyeit, ekképp jelentősen hozzájárulva a Fidesz kétharmados győzelméhez. 

     Ilyen, előre eltervelt forgatókönyv létezését látszik igazolni az MSZ alapítójának, Vukics Ferenc őrnagynak dezertálással felérő távozása a Magyarok Szövetsége mindennemű vezető tisztségéből, és az általa alapított szervezettől való elhatárolódása. Katonatiszt, akit visszavezényeltek? 

     A Magyarok Szövetségének képviselői kérték, hogy a két szervezet legalább Magyarország történelmi alkotmánya jogfolytonosságának helyreállítása ügyében működjék együtt. Tekintettel az ország és a nemzet súlyos állapotára, valamint abból az évszázadok során sokszorosan igazolt törvényszerűségből kiindulva, hogy Magyarország a jogfolytonosság megszakadása okozta válságon csak azután kerekedhet fölül, miután a jogfolytonosság helyreállítása megtörtént, a Magyarok Világszövetsége elfogadta, hogy a két szervezet alkotmányos elgondolásainak egyeztetésére, szakértői szinten tárgyalások kezdődjenek.

     A későbbiekben az MVSZ elnöke kijelölte a Magyarok Világszövetségének szakértői tárgyaló testületét Bottyán Zoltán, az MVSZ Elnökségének póttagja, az Igazságot Európának! című petíció szóvivője vezetésével. A háromtagú testületnek, szakértői minőségben tagja Dr. Maczó Ágnes jogász, az Országgyűlés korábbi alelnöke, aki másfél évtizeddel korábban maga is készített egy új alkotmány-tervezetet, valamint Dr. Boór Ferenc műegyetemi tanár, a Fejér Szövetség elnöke, a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (TAHSZ) szóvivője.

    A Magyarok Szövetségének tárgyalóbizottságát Dr. Bene Gábor vezeti.

    A Magyarok Világszövetsége eljuttatta az MSZ vezetőinek azon anyagokat, amelyek az MVSZ alkotmánnyal kapcsolatos álláspontját tükrözik. Ezek a következők:

     − A Szent Korona országa − Alapelvek az alkotmányozáshoz 

    http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20101001_szentkorona.html 

     − Sarkalatos társadalomszervező javaslat

    http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20110404_javaslat.html 

     − Üdvözlő bírálat Magyarország új alaptörvényéről

     http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20110419_alkotmany.html 

    A Magyarok Szövetsége kidolgozta a maga alkotmány-tervezetét és a fennhangon hirdetett, de végül teljességgel elmaradt országos polgári engedetlenségi megmozdulás helyetti pótcselekvésként, 2009. október 25-én, látványos külsőségek közepette,700 fős, zászlós küldöttséggel átadta Sólyom László, akkori köztársasági elnök hivatalának, majd több tízezer példányban terjesztette. A bejelentés itt olvasható: http://www.magyarokszovetsege.hu/content/magyarok-szoevetsege-orszagos-kueldoettsege-2009-oktober-25-en-delutan-atadta-koeztarsasagi

     A szöveg pedig itt: http://www.magyarokszovetsege.hu/content/magyarorszag-alaptoervenye-magyarok-szoevetsege-javaslata 

     A szakértői tárgyalások 2011. június 16-án, a Magyarok Világszövetségének székházában elkezdődtek, a sajtónyil-
vánosság kizárásával zajlanak, és várhatóan egy hónapig tartanak.

MVSZ Sajtószolgálat

 

Nyilatkozat az MVSZ sajtóközleményére

 

A Magyarok Szövetsége a kapcsolatok rendezése érdekében, tárgyalást kezdeményezett a Magyarok Világszövetsé-

gével. Az első tárgyalás építő légkörben és eredményes módon zajlott le, majd a két fél tárgyaló küldöttségei  a közös munka alapjaként  párbeszédet folytattak történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállításával kapcsolatban. 

     Mélységes sajnálattal kell megállapítanunk, hogy Magyarok Világszövetsége Sajtószolgálata a Magyarok Szövetsége jó szándékú megkeresésével egy időben elfogadhatatlan stílusú nyilatkozatot bocsátott ki, melyből számunkra az tűnik ki, hogy az MVSZ elnöke valójában nem kíván a nemzet ügyéért elkötelezetten a Magyarok Szövetségével együtt dolgozni. 

    Mi nem akarunk semmilyen vádaskodásban részt venni, de következetesen ragaszkodunk a tényekhez és az igazsághoz! Ezt várjuk el minden kritikusunktól is, és kérjük, ne kezdjenek személyeskedő lejáratásba, elferdített hírek terjesztésébe. A jelenlegi történelmi helyzetben inkább ildomos fölösleges indulatoktól mentesen, tárgyilagosan nyilatkozni.

     A Magyarok Szövetsége a nemzeti érdek elsődlegességének figyelembevételével továbbra is hajlandó együttműködni és további tárgyalásokat folytatni az MVSZ tagjaival, az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló, a nemzet ügyében való alázat jegyében, a közös és érdemi munka érdekében, hiszen történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása mindenek fölötti nemzeti érdek.

     A Magyarok Szövetsége Ügyvivő Testülete ismételten leszögezi elkötelezettségét a magyar nemzet ügyéért folytatott munkában, alapelvként továbbra is a Börzsönyi Nyilatkozat 21 pontját vallja.

     A Magyarok Szövetsége keresi az utat a valódi nemzeti összefogás megteremtése érdekében. Tudtuk, tudjuk, hogy óriási feladatra vállalkoztunk. Vukics Ferencnek ebben a munkában máig is ható és elévülhetetlen érdemei vannak.

     Kérjük minden eddigi munkánkban sok áldozattal részt vevő szövetségesünket és minden igaz magyar embert, aki nemzetünk ügyéért, a szebb jövőbe vetet hittel és az ügy iránti alázattal képes tenni, fogjon össze velünk!

2011-06-22 

A Magyarok Szövetsége Ügyvivő Testületének közleménye

(forrás: MSz-honlap)

bottom of page