top of page

Tisztelt Olvasó!

Mi az, hogy nemzeti jogvédelem...?

Feltöltve: 2011. december 12., he

dr. SOMOGYI JÁNOS

A liberálbolsik szerint: ilyen nincs is. 

 

Szerintük csak a kisebbségnek lehet jogvédelme a többséggel szemben, hiszen a több-

ség mögött ott áll a hatalom, ezért neki nincs szüksége külön jogvédelemre. Ezért aztán

rikácsolnak mindig, ha a bűnözők, a homokosok, a külföldiek érdekeit sérültnek vélik.
Persze, a határon túli magyar kisebbség jogai − ez már nem tartozik a profiljukba...

 

A történelem azonban cáfolja téves nézetüket. Vegyük csak a bolsevikok több
évtizedes uralmát, amikor a kisebbség uralkodott a többség felett...

 

De vehetjük a mai helyzetet is, amikor a világban egyre nyilvánvalóbban egy militáns,
agresszív, rejtőzködő kisebbség hatalma dönti romba a többségi nemzeteket, Európát, benne Magyarországot is. A célja ma már nyilvánvalóan az, hogy Egye
sült Európa néven átvegye a többségi nemzetek felett az uralmat, mint ahogyan ez már megvalósult az USÁ-ban.

 

Szóval: nemzeti jogvédelem.

 

Vegyük akkor a ma is virágzó magyarellenességet. Nemcsak a környező országokban (meglehet, hogy Szlovákiában rövidesen börtönnel sújtják a magyar állampolgárság felvételét, az EU-ban uralkodó militáns kisebbség asszisztálása mellett), hanem már az egész világon tapasztalható a nyers, agresszív magyarellenesség, Nyugat-Európától Észak-Amerikáig. Tele vannak a nyugati újságok −  egészen Amerikáig − a liberálbolsi törpe kisebbség, vagy épp az általuk mozgatott nyugati politikusok zajos aggodalmaival: a magyarok „nyomulása” miatt.

 

Pedig csak arról van szó, hogy a magyarok ki akarják húzni a fejüket a nyakukba tett kötélhurokból. Ám ezt nem szabad nekik − ellenségeik szerint.

 

Tehát nemzeti jogvédelem. Nemcsak, hogy van, létezik és kell, hanem sokkal nagyobb mértékben lenne szükség rá. Nemcsak néhány tucat jogvédőre, ügyvédre, hanem több százezer, millió nemzeti jogvédőre. A hazának. A magyaroknak. Ha élni akarnak.

 

Budapest, 2011. december 10. (az Emberi jogok napja)

 

(A szerző  a Jogvédők a nemzet szolgálatában című könyv egyik interjúalanya.)

 

A könyv bemutatójáról itt nézhetők meg rövidebb és hosszabb tudósítások.

bottom of page