top of page

Cs. Kovács Károly egy karcagi karcolatát küldte el írásunkra reagálva (– a Szerk.)

 

A birkafőző belügyminiszter 

 

Hogy milyen népszerű volt az idén is a birkafőző-fesztivál, mi sem bizonyítja jobban: még egy hónap elmúltával is följön a szó róla, baráti beszélgetésekben. A napokban beszéltem telefonon Farkas Ferenccel (egykori Lovaregylet elnök, a néprajztudós Győrffy István unokája), és ő is megemlítette, hogy de jó lenne egy igazi karcagi birkapörköltet enni. Ő is kórházban volt, de jövőre – ha Isten segíti – eljön a birkafesztre. (Jut eszembe, lehet, hogy már nem is országosat, hanem nemzetközit kellene rendezni, meghívni kazakokat, törököket – szóval a rokon népek birkafőzőit.)

     Beszélgetésünk során szóba került a drága emlékű édesanyja, a már elhunyt Anna néni is – aki annakidején többek közt Erdei Ferenc „Néprajzi ínyesmesterség” c. kis könyvecskéjét is illusztrálta. Még a ’60-as években. Erdei már előbb megírta ezt az „alapkönyvét”, még belügyminisztersége után.  Ebben említi, hogy a magyar húsételek felosztását (pörkölt, paprikás, „juhászos”)  egy 1952-es emlékezetes birkafőzés után itt, Karcagon hallotta Tarjányi Imrétől, az akkori Lenin Tsz birkafőző mesterétől. Akkor világosodott meg számára is – noha ő is makói „parasztivadék” volt –, hogy mi is a különbség a három elkészítési mód között.

     Hallgattam is érte 1999-ben, amikor a Timp Kiadónál leadtam nagykunsági szakácskönyvünknek a kéziratát. A Kiadó nehezményezte ugyanis, hogy az egykori kommunista belügyminisztertől idézek, ill. rá hivatkozok.  A Kiadó egyik munkatársa sem tudta ugyanis, hogy Erdei Ferenc nem csak belügyminiszter volt a Rákosi korszak elején – hanem kiváló szociológus és néprajzos.  Falukutató is; feleségével Majláth Jolánnal és Márkus Istvánnal (utóbbi karcagi téeszekről írt a „Mit láttam falun?” c. szociográfiájában) járták a vidéket mániákusan. Aki számtalan munkájában írt az alföldi tanyákról, és a népéletről is. Ez a kis könyvecskéje pedig gasztronómiai remekmű – és egy mákszem ideológiai vonatkozás sincs benne.

     Azt már nem is magyaráztam el a Kiadó munkatársainak: noha a birkafőzőknek lehet pártállásuk – de maga a birkapörkölt, az „pártsemleges”. Akár egy-, akár többpártrendszer van is éppen.

 

                                                                                                                                    -ács

 

(Megjelent a Karcagi Hírmondóban)

 

 

Tisztelt Olvasó!

Zsiráfnyelv, zsiráfnyelv, de jó is lenne! S feledni is... 

Feltöltve: 2014.  nov. 21., do

CS. KOVÁCS KÁROLY

Hozzászólás Varga Domokos György: A sakál- meg a zsiráfbeszéd és a tüntetők c. írásunkhoz

bottom of page