top of page

Egyik munkatársunk osztott meg velünk egy felhívást.  Szó szerint ezt:

 

Kedves testvérek!

A következő SMS-t kaptam romániai keresztényektől: Az ISIS iszlamista csoport 
átvette a hatalmat Quaragosh-ban, a legnagyobb iraki keresztény városban. 
Százával fejeznek le férfiakat, nőket, gyermekeket. Ezek az emberek 
imatámogatást kérnek, az országukban folyó szörnyűségek miatt. Kérem, 
csendesedjenek le egy percnyi imára érettük. Továbbítsák ezt az üzenetet 
minden elérhetőségnek, hogy az imalánc ne szakadjon meg. Ők kérték ezt a 
rendkívüli imatámogatást. Odaszánást kérek, a Krisztus testéért való forró 
könyörgésre, az iraki testvérekért és gyermekeikért. Ez egy sürgősségi SOS . 
Isten áldja meg Önöket. Andrew White Bagdadi Vikárius. Áldás! L.

 

Bemásoltam a világhálós keresőbe: Quaragos. Tisztelt Olvasó, Ön is tegye meg! Lássa a saját szemével – a teljesen valóságos szörnyűségeket, szívszorító embertelenségeket!

 

Évek óta nyugalomra intem a körülöttem élőket, olykor reménytelenül elkeseredőket. Mindig arra figyelmeztetem őket: akármennyi gonoszság, elvetemültség van is a világban, akármennyire vesztébe rohan is a világ, sohase felejtsük el: elmúlhatatlanul mindig ott lakozik benne a jó is, a szeretet is, a másokért megmutatkozó felelősségérzet  és áldozatkészség is.

 

Most azonban, hosszú idő után először, meginogtam békéltető hitemben.

 

Ha a világ leghatalmasabbika bármit és bármikor hajlandó elpusztítani, ha anyagi érdekei vagy birodalmi megfontolásai úgy kívánják;

 

  • ha eközben a világszabadság őrzőjének hirdeti magát, s hamis hirdetménye szellemében képes sakkban tartani a fele világot;

  • ha a fele világ ugyancsak anyagi, jóléti, birodalmi megfontolásból kész követni őt;

  • ha technikai vívmányaikkal a legjobban őrzött személyeket is bármikor könnyűszerrel likvidálják; ám a legnagyobb iraki keresztény település lakosait nem óhajtják megvédeni;

  • a világ milliárdnyi keresztényének pedig csak odaszánásra és imatámogatásra futja erejéből és lelkéből;

  • és a szeretetvallás pusztítói eközben háborítatlanul kínozhatnak, válogatása nélkül ölhetnek felnőttektől csecsemőkig bárkit, ki útjukba kerül – akkor én sem tudok már senkinek semmi megnyugtatót mondani.

 

Mert itt már a szeretetnek is cselekednie kéne.

 

A szeretetlovagoknak is lépniük kellene.

 

Nem így gondolja, tisztelt Olvasó?

 

U.i.: Még borzalmasabb a helyzet. A világban el lehet követni a szörnyűségeket, de nekünk, akiknek fáj, nem szabad látnunk őket. Mire ehhez az íráshoz legalább egy rettenetes képet bizonyság- és mozgósításképpen ide illesztettem volna, a világhálóról eltüntették őket. Biztos, hogy szabad ezt engednünk? Szabad ezt engednie, tisztelt Olvasó?

Quaragos: százával fejeznek le keresztényeket. Odaszánás? Imatámogatás?

Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Olvasó!

Feltöltve: 2015.  május 13., do

VARGA DOMOKOS GYÖRGY
bottom of page