top of page

Úgy vélem, hogy a jó válasz felé tett első lépés a jól feltett kérdés lehet. Nem menekültügyre, de még csak nem is modernkori népvándorlásra keressük a megoldást, hanem mesterségesen előidézett népvándoroltatásra. A legfrissebb értesülések erre biztatnak, sőt erre köteleznek bennünket – legalábbis azokat, akiket a mélyebb igazságok és a valóságos megoldások érdekelnek.

 

Napról napra egyre többen merik kimondani széles e világban, hogy a katasztrófával fenyegető helyzetet az Egyesült Államok, Izrael és szövetségeseik idézték elő. Szellemi­–politikai–gazdasági–katonai–terrorista szövetségeseik. Különböző mértékű beleszólással, beavatkozással, támogatással, ebből következően különböző mértékű felelősséggel. De kétségbevonhatatlan felelősséggel.

 

A király tehát már szinte meztelen. A média fősodrában még csak módjával mondogatják, az oldalágakban viszont már teli torokból harsogják. S itt-ott már maguk a politikusok, a szövetségesek is szóvá teszik a meghökkentő igazságokat.

 

Egy dolog azonban sehogy sem akaródzik megtörténni.

 

Sehogy sem akaródzik elhangzani, hogy ezért a mesterségesen előidézett, egész Európa létét  fenyegető katasztrófáért sürgősen felelősségre kell vonni a tetteseket! A legkisebbtől a legnagyobbig, magukra még valamit is adó civil és nem civil szervezeteknek azt kell harsogniuk, hogy azonnal meg kell indítani a felelősségre vonási eljárásokat, legyenek ezek eleinte bármennyire is csak jelképesek.

 

Ha ugyanis a felelősök váltig csak azt tapasztalják, hogy büntetlenül követhetik el világrengető játékaikat, akkor miért is hagynák abba? A gyáva hallgatás, sunnyogás őket igazolja, s csak további szörnyűségek elkövetésére ösztönzi őket.

 

Tisztelt Olvasó!

 

Nincs tehát más megoldás, mint ez az egyetlen: a felelősöket meg kell nevezni, a felelősök felelősségre vonását minden lehetséges fórumon kezdeményezni kell; s akkor előbb-utóbb felhagynak gátlástalan ügyködéseikkel, világromboló buzgalmaikkal. Minden más csak mellébeszélés és felesleges szószaporítás. A magukra hagyott, a nagyded játékaikba kedvükre belefeledkező politikai ámokfutók simán át fognak mászni mindenféle valóságos és jelképes kerítésen. Ellenükben már csak a bátor szó, a habozás nélkül szemükbe vágott igazság, a  felelősségre vonásuk nyílt és határozott követelése segíthet.

 

Tisztelt Olvasó! A Szilaj Csikó a maga módján, a maga szerény hangján ezennel megkezdte a számonkérést...       

Mi lehet a jó válasz

a mesterséges népvándoroltatásra?

Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Olvasó!

Feltöltve: 2015.  jaúl. 4., do

VARGA DOMOKOS GYÖRGY
bottom of page