top of page
VARGA DOMOKOS GYÖRGY

Abbahagyandó-e a „sorosozó” kampány?

Tisztelt Olvasó!

Feltöltve: 2017. július 6., hé

Tisztelt Olvasó!

Hírek szerint a „sorosozó” kampány leállítását kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke. Levelében azzal érvel, hogy bár a kampány nem nyíltan antiszemita, de ettől még nagyon is alkalmas arra, hogy kontrollálatlan, többi között antiszemita indulatokat keltsen. Állítása szerint az elmúlt napok bizonyították, hogy félelmük nem alaptalan. „Nemcsak magunkért szólunk, de magyar identitásunkhoz hozzátartozik zsidó büszkeségünk és méltóságunk védelme is” – szögezi le.

 

Nos, tisztelt Olvasó! Hogyan is van ez?

 

Orbán Viktor ezerszer bebizonyította, hogy őt nem érdekli, valaki zsidó vagy nem. Egyedül az érdekli, az illető elvégzi-e a haza boldogítása érdekében rábízott feladatot, vagy nem. Esküdt ellensége-e Magyarországnak vagy nem. Ha esküdt ellensége, akkor úgy is kell bánni vele, korra, nemre, rangra, származásra – és a kockázat nagyságára való tekintet nélkül. Ugyanis politikában az kockáztatja a legnagyobbat, aki a baj közeledtén fülét-farkát behúzza, s hagyja elsodorni magát a fenyegető áradattal. Kisebbet kockáztat az, aki bátran szembeszegül az áradattal.

 

Nos, akárhogy is, Magyarországra, sőt egész Európára nézvést Soros tevékeny népvándoroltatása egy ilyen, virágzó nemzeteket, kultúrákat elsodorni kész cunami. Szerepét és hatalmát illetően csak akkor lehetnének kétségeink, ha nem láttuk volna a saját szemünkkel és hallottuk volna a saját fülünkkel, hogyan fogadta őt cunamis ötleteivel együtt az Európa Unió vezérkara. Mintha csak legfőbb csókosai gyűltek volna össze szívélyes fogadására, készséggel terelve a brüsszeli szószékhez, mutathasson irányt a világnak, s fogadták aztán zárt ajtók mögött, hogy haditervei megvalósításában is ott segíthessék, ahol csak tudják.

 

Bizony, roppant veszedelmes ez a Soros-áradat, roppant veszedelmes ez a nagy szívélyes összeesküvősdi hazánkra is, Európára nézvést is.

 

Ép lelkű politikusnak tehát szembe kell vele szállni.

 

Legalább akkora erővel, lendülettel, amekkora a fenyegető sodrás. Cunamival szemben némán imádkozni egy politikus részéről elfogadhatatlanul kevés. De kevés a nana, meg az ejnye-bejnye is. A legkevesebb, amit feltétlen be kell vetni, egy erőteljes mozgósító kampány. Hogy a magyarság zárjon össze és tartson ki az Európa nemzeteinek felszámolására spekulálókkal és zsoldosaikkal szemben.

 

Tisztelt Olvasó!

 

Orbán Viktornak és Magyarországnak nem Európával, nem az Európai Unió alapgondolatával van baja. Hanem a brüsszeli önjelöltekkel, bürokratákkal. Ezért indított széles körű kampányt „Állítsuk meg Brüsszelt” felszólítással. A népvándorlás dolgában azonban Brüsszel csak marionett-bábu. Őt is mozgatják. Amíg nem volt teljesen egyértelmű, hogy kifélék, mifélék, addig nem lehetett a mozgatókat a célkeresztbe venni. Amióta azonban Soros György hatalmas elbizakodottságában, mindenféle mandátum nélkül besétált a brüsszeli üvegpalotába, és ott kinyilvánította lenyűgöző tervét Európának a bevándorlók általi megszállására vonatkozóan, azóta magamagát emelte mindazok célkeresztjébe, akik semmit nem akarnak kevésbé, mint hogy az efféle nemzet- és kultúrapusztító álmok valóra váljanak.

 

Tehát Soros György pénzügyi és politikai spekuláns már ott van Orbán Viktor és Magyarország kampány-célkeresztjében.

 

Induljon-e a támadás?

 

Ha el akarunk pusztulni, ne induljon.

 

Ha élni szeretnénk, muszáj.

 

Igen ám, de Soros György megmondta, hogy ő zsidó.

 

Timmermann úr is megmondta, hogy Soros György zsidó.

 

A  Mazsihisz elnöke is megmondta, hogy azért kell abbahagyni a Soros elleni kampányt, mert a hazai zsidók magyar identitásához hozzátartozik a zsidó büszkeségük és méltóságuk védelme is.

 

Vagyis egy zsidó elleni támadás az egész zsidóság elleni támadásként értelmezendő. Nem feltétlen nyílt antiszemitizmusként, de a zsidóság elleni tevőleges támadásként.

 

Nos, tisztelt Olvasó!

 

Ha ezt az okoskodást elfogadnánk, akkor még egy megveszekedett népirtóval szemben sem lehetne és szabadna védekezni, ha történetesen zsidó származású.

 

Tehát ezt az okoskodást egyetlen ép lelkű nemzet és egyetlen ép lelkű politikus sem fogadhatja el. Más megoldást kell tehát keresni. Vajon létezik-e mindenki számára megnyugtató, tisztességes megoldás?

 

Hogy megnyugtató létezik-e, azt egyelőre nem tudhatom, azt viszont igen, hogy létezik egy felettébb tisztességes és logikus, szinte kézenfekvő megoldás.

 

A hazai zsidók nevében megnyilatkozóknak el kell dönteniük, hogy a népvándoroltatás dolgában egyetértenek-e Soros Györggyel és zsoldosaival, vagy nem. Ha egyetértenek vele, akkor azért kell nyílt levelet írni Orbán Viktornak, hogy azonnal hagyja – hagyassa – abba a hadjáratot ezzel a nagyszerű emberbaráttal szemben. Mert egész Magyarországnak – s értelemszerűen benne a magyar zsidóságnak – óriási kárt okoz vele.

 

Ha viszont nem értenek vele egyet, s ők is érzékelik a magyar nemzetre – s benne értelemszerűen a magyar zsidóságra – leselkedő óriási veszedelmet, akkor pedig azért kell Orbánnak és a magyar médiának levelet írniuk, hogy ország-világ előtt tudassák: a hazai zsidóság határozottan elítéli a Soros-féle veszedelmes pénzügyi és politikai spekulációkat, határozottan elhatárolódnak az ilyen cselekedetektől.

 

S akkor nagyon hamar el fog következni az az idő, amikor már nemcsak a magyar miniszterelnöknek, de az egész magyar közvélemény számára is érdektelen lesz Soros György származása. S eszébe sem fog jutni, hogy bűnös, felelőtlen üzelmeibe belekeverje a hazai zsidóságot, akár csak egy plakátfirkálás erejéig is.

 

Így hát én, tisztelt Olvasó, azt gondolom a címben feltett kérdésről, hogy a kampány abbahagyására igazából még nem adtak elégséges okot az erre felszólítók.

bottom of page