top of page

Új történelem

A Magyar Justitia Bizottság felhívással fordul Európa népeihez, hogy a 2014-es évet (a magyar kormány ez irányú tervezését és szervezését akceptálva) tekintsék a holokauszt évének, és méltó módon emlékezzenek meg az áldozatokról, valamint azokról, akik minden lehetőt megtettek, hogy a vis maior ellenére elhárítsák, akadályozzák vagy csökkentsék Hitler, Himmler, Eichmann és bandájuk népirtó tevékenységét.

 

Az emlékévben célszerű a megtörtént események elemezésével és értékelésével foglalkozni, mert parttalan vitát eredményezne, ha mai ismereteink és szemléletünk birtokában azt szeretnénk tisztázni, hogy hét évtizeddel ezelőtt: kivel vagy kikkel, mivel és hogyan lehetett (vagy kellett) volna másként eljárni az egyes kritikus helyzetekben.

 

Tekintettel arra, hogy az emberek holokauszt történéseivel kapcsolatos ismeretei rendkívül szórt képet mutatnak, az események tagadásától kezdve, az áldozatok, a bűnösök és a kollaboránsok mennyiségi mutatónak irreális "feltupírozásáig", ezért a szubjektivitástól, az elfogultságtól, a torzítástól, a hazugságtól és a hamisítástól mentes (megcáfolhatatlan, hiteles és ellenőrzött), tudományos színvonalú anyagokkal kell megismertetni a közvéleményt, megalapozva és biztosítva a holokauszt emlékév értékét, méltóságát és jelentőségét.

 

A kormányunk által létrehozott Magyar Holokauszt-2014 Emlékbizottság már folyó év januárjában megkezdte a magyar zsidóság deportálásának hetvenedik évfordulójára tervezett programok előkészítését, mégpedig Lázár János államtitkár úrnak, a megemlékezés vezérfonalának minősülő (minősíthető) gondolatainak szellemében, miszerint: 2014-nek a szembenézés és a bocsánatkérés esztendejének kell lennie, amelyet a felejtés tilalmával kiegészített két feltétel törvényerőre emelése biztosítana. Mivel ez a megfogalmazás balról is és jobbról is, részleteiben vagy összességében is támogatható vagy elutasítható, ezért az Emlékbizottság részére (munkájuk önzetlen segítésére), összeállított kérdéscsomagunk elemzése, korrekt és konkrét válaszok kidolgozását teszi lehetővé, a szembenézés, a bocsánatkérés és a felejtés alanyi, tárgyi, határozói és jelzői részére (összetevőire).

 

Szükségesnek tartjuk, hogy az emlékév folyamán, külön fejezet tartalmazza a hazánkat érintő kérdéseket, mert az elmúlt évek során külföldről és itthonról egyaránt, súlyos (hamis) vádakkal illették a magyarságot az elfogultságban és tudatlanságban szenvedők. Ezért kell a holokauszt évének "termését" Európa (sőt a világ) népeivel is megismertetni, mert léteznek olyan államok is, ahol sokak előtt még a holokauszt kifejezés sem ismert.

 

KÉRDÉSEK:

 

1. A holokauszt végrehajtásában főszerepet játszó antiszemitizmus, mennyiben függ össze a bolsevik forradalom vezető testületében elsöprő többségben lévő zsidók tevékenységével, az oroszok vagy szovjetek antiszemitizmusával és Magyarországra való begyűrűzésével?

 

2. A magyar 1919-es Tanácsköztársaság (egy kivételével) minden fontosabb vezetői beosztásban lévő zsidó származású személyek: népirtó, fosztogató, kitelepíttető, kisajátító, terrorizáló tevékenysége milyen mértékben befolyásolta az antiszemitizmus terjedését? Mikor kértek bocsánatot a zsidó

közösségek a magyarságot ért atrocitásokért, mikor határolták el magukat Kun Béla, Szamuely Tibor és söpredék társaik borzalmas tetteitől?

 

3. Rákosi Mátyás, Péter Gábor, Apró Antal, Farkas Mihály és bandájuk "proletár-diktatórikus" módszerei mennyiben hatottak ki az antiszemitizmus terjedésére?

 

4. Az antiszemitizmussal vádolt Horthy Miklós kiengedte Rákosi Mátyást és elvtársait Sztalin birodalmába, és védelmezte a náci terror elől hazánkba menekült német, lengyel, szlovák, román, osztrák és szerb zsidók tömegét. A makulátlan "szemitabarát" Sztalin viszont kivégeztette a Szovjetunióba menekült zsidó-lengyel Bund vezetőit, a Szocialista Internacionálé Végrehajtó Bizottságának zsidó tagjait, Lenin legközelebbi zsidó munkatársait, a magyar Kun Bélát és számtalan szovjet vagy külföldi zsidó származású állampolgárt! Kétségtelen, hogy jót is tett a zsidóknak: több tízezer családot irányított a Zsidó Autonóm Területre (Birobidzsanba), ahol négy helység és egy faipari üzem is található, sőt, vasútvonal is átszeli a területet, amely Oroszország távol-keleti részén, a kínai határ közelében fekvő, szúnyogokat "termő" mocsaras terület volt. Vajon Horthyt azért antiszemitázzák egyesek, mert nem adott a magyar zsidóknak egy autonóm területet?

 

5. Vajon az európai államok közül hány államfő mondott nemet Hitler követelésének vagy kérésének? Hány államfő fogadott be nácik elől menekülő embereket?  Hány államfő vezényelt páncélosokat a GESTAPO pribékei ellen, a zsidó állampolgárok deportálásának megakadályozása céljából? Hány államban kaptak élelmet, fedelet, anyagi segítséget, óvodai és iskolai ellátást, útlevelet és továbbutazási lehetőséget, (még a németekkel ellenséges viszonyban lévő országokba is)?

 

6. Vajon a németek által megszállt országok melyikében vészelte át legtöbb zsidó, a náci terror kritikus időszakát? És kinek volt köszönhető a megmenekülésük?

 

7. Egyesek részéről, a fasisztának kikiáltott Horthy Miklós idejében: be lett tiltva a Nyilaskeresztes Párt, börtönbe került Szálasi Ferenc és zsidó újság jelenhetett meg még 1944-ben is(!!!). Talán sokan vannak, akik emlékeznek arra, hogy a Szovjetunióban például Sztalin betiltatta a jiddis nyelv oktatását, zsidó folyóiratok és újságok kiadását, irodalmi és színházművészeti tevékenységük művelését, sőt népszerű jiddis írókat és költőket végeztetett ki (David Bergelzont, Icik Feffert, Perec Markist stb.), végül (élete alkonyán) személyesen állította össze azoknak a névsorát − az orvos per előkészítésére − akik kivétel nélkül zsidók voltak! Lehet tehát elmélkedni azon, hogy ki volt az antiszemita és fasiszta, Horthy vagy Sztalin?

 

8. A nácikkal kollaborálók büntetését hol hajtották végre a legnagyobb szigorral és túlzott keménységgel az érintett államok közül? Hazánkban még a családtagok vagy rokonok üldözése és kirekesztése is a büntetés szerves részét képezte! Hol hajtottak végre látványos önbíráskodást Európában, az Oktogon téren lévő lámpaoszlopokra felakasztott nyilasokhoz hasonlóan?

 

9. Hol fordult még elő, hogy egy zsidó ember villalakását sem a Horthy, sem a Szálasi érákban nem tulajdonították el, de a hatalmat megragadó kommunisták egyik vezéregyénisége, az '56-os forradalmunk leverésében aktív szerepet játszó Apró Antal rátette a mancsát az objektumra, és az önmagát szocialistának, majd demokratának tartó Gyurcsány Ferenc és családja a mai napig birtokolja.

 

10. Célszerű azt is vizsgálat tárgyává tenni, hogy a hazánkat a fasiszta tendencia kialakulásával és az antiszemitizmus terjedésével vádló,(elfogult, gyűlölködő, tájékozatlan vagy alul képzett) külföldi és itthoni személyek, szervezetek, médiacézárok, politikusok és történészek mire alapozzák a nyilatkozataikat? Európa melyik államában van a legtöbb zsinagóga, Európa melyik állama fővárosában rendeznek legtöbb helyen Chanukah/Hannukah zsidó örömünnepet (beleértve a Hősök terét is), Európa melyik államában rendeznek − egy hétig tartó − Zsidó Nyári Fesztivált, Európa melyik államában lehet parlamenti képviselő vagy nemzetbiztonsági szempontból kiemelt beosztást betölthető, kettős állampolgárságú személy?

 

ÖSSZEGZÉS:

 

Megítélésünk szerint, a fenti kérdések vizsgálata a 2014-es, Holokauszt Év programjának részét kell, hogy képezze. Az emberiség, az évtizedek során többször átírt, meghamisított vagy kitalált holokauszt történésekkel ismerkedhetett meg. Meggyanúsítottak (vagy "kiátkoztak") ártatlan embereket, és szemérmesen elhallgatták egyesek "égbekiáltó" bűneit! Sőt, elérkeztünk oda, hogy a Benes-féle dekrétumot plagizálva, kollektív bűnösnek kiáltanak ki egyes nemzeteket, és többek között olyanokat is, akik a kritikus 1940-es évek elején még meg sem születtek.

 

Bocsánatkérésre, szembenézésre és a felejtés tilalmára szólítanak fel olyanokat (a "fűnyírási" elvet alkalmazva), akik már nem kérhetnek bocsánatot, és szembenézésre is képtelenek (bár − talán – bűnösök voltak), de népbírósági ítélet alapján kivégezték őket, felejteni pedig azok sem tudnak, akik a holokauszt időszakában még óvodáskorúak voltak.

Ezeket a vizsgálati anyagokat kell majd terjeszteni bolygónk államai, illetve állampolgárai felé, a jelen felhívással pedig azokhoz a külföldi és hazai állampolgárokhoz fordulni, akik az igazságot igényelve, észrevételeikkel (tapasztalataik közreadásával) segíthetik a 2014-es Holokauszt Év előkészítését és sikerre vitelének biztosítását.

 

Magyar Justitia Bizottság

 

Szórólap

A holokausztra emlékezzünk 2014-ben!

Feltöltve: 2013. november 20., he 

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG
bottom of page