top of page

Jimmy Jumper (a Bilhebolha angliai kiadása)

Vanguard Press kiadó (Pegasus)

Jimmy Jumper is not your average flea. With a way-higher-than-average intelligence and the ability to talk, coupled with an astuteness and zest for life, rarely seen even in most humans, it's no wonder Jimmy has the ability to make connections with people from all walks of life. Oh, and animals too! (That is, as long as he sits snugly in their ear!) In this book, Jimmy tells his best friend, Danny, a young lad, about his amazing adventures, one of which took him as far as an uninhabited island somewhere in the Pacific Ocean. Or that time when he spent Christmas in a cave with a homeless couple who, despite their meagre possessions in life, showed Jimmy how true love really can overcome the most desperate of circumstances.

English Translation: Elizabeth CSICSERY-RONAY, Etelka TAMÁS-BALHA (Tenth Tale)

 

(A könyvről készült filmes beharangozó itt látható.)

Abó és Robó

Püski Kiadó

Ebben a regényben nagyszerű arányban keveredik mese és valóság: a tudományos-fantasztikus irodalom, a családtörténet, a költészet – a politikai közbeszéd legfrissebb témáival. Így jó esély van arra, hogy ezt a regényt mégis sokan elolvassák. Rubik Lászlót, a történet elbeszélőjét (szándékosan nem azt írom, hogy „a regény főhősét”, mert több hőse, főhőse van) azzal bízza meg a világ leghatalmasabb informatikai cégének vezetője, hogy készítse el a világ első igazán emberszabású robotját. Nem mellékes, hogy mi indította arra, a mesterséges intelligencia temérdek tudósa közül éppen egy magyart válasszon: „az a különleges kettős világlátás, amely a bűvös kockát is megteremtette, s amelynek jóvoltából a magyar nemzet – kicsinysége ellenére – annyi feltalálót, s köztük annyi számítógépes zsenit is adott a világnak”. Rubik László tizenöt éves gyermekének, Abónak nincs, és már nem is lesz testvére. A világ első igazán emberszabású robotja, Robó ezért „születik meg” Abó öccseként...

Csernák Árpád, Búvópatak

Jelentés a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2006. őszi rendőrterrorral és megtorlásokkal összefüggő jogvédő küzdelmeiről a 10. évfordulón

Nemzeti Jogvédő Alapítvány, 2016, 288 o. Szerkesztette: Varga Domokos György; szöveggondozás: Hajdú Éva

56 meghurcolt áldozat esetleírásával, dokumentumokkal, fényképekkel és a 2002−2010 közötti állami szabadságjogi jogsértésekről szóló országgyűlési részjelentéssel.

 

2006-ban a Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde után kialakult helyzet – az általános felháborodás, az emberekben addig egyéb okból is felgyülemlett társadalmi elégedetlenség – tömeges megmozdulásokban nyilvánult meg. Mindezek törvényes keretek között zajlottak – egészen a tévészékház előtti zavargásig. Ez sem következett volna be, ha az akkori kormányzat törvényesen és békésen akarta volna kezelni a helyzetet...

BILHEBOLHA (Beavató mesefüzér)

Hét Krajcár, 2016

Bilhebolha képes belelátni mindazoknak az emberi (és olykor állati) lényeknek a gondolat- és érzelemvilágába, akiknek a fülébe–fejébe betelepszik. E képességét a világ dolgainak megértésére és a mesék hőseinek megsegítésére hasznosítja. Legtöbbször olyan mindennapi körülmények között, mint fiatalok a családban, kiránduláson, buszon, iskolában, házibulin, pszichológusnál... Máskor meg olyan különleges körülmények között, amelyekben a lét legfeszítőbb kérdéseivel  szembesülhetnek: fogság és szabadság; véletlen és gondviselés; bűnüldözés és igazság; számítógépes világ és valóságos túlélés; hajléktalanság és szeretet; szabad akarat és felelősség; élet és halál.

 

A mesefüzér felépítésénél a szerző ügyelt arra, hogy fiatal olvasóit fokozatosan vonja be az élet lelki, filozófiai mélységeibe. Az első mese még egerek és macskák közötti jószolgálati akcióról szól; az utolsók pedig már az emberi lét és elmúlás legmélyebb drámáit érintik – de mindig úgy, hogy végszóként a létezés derűje és csodája csendüljön ki.  

Magyar Elektronikus Könyvtár (OSZK)

„Ahol a jobbhoz és a balhoz, a nemzethez, hazához, országhoz, a demokráciához és a diktatúrához, a rendhez és az önkényhez, a hatalomhoz és az ellenzékhez, a múlthoz, a jelenhez és a jövőhöz, a magyarhoz és a zsidóhoz kiben-kiben gyökeresen más értelmezések kötődnek, ott szavakkal már lehetetlenség meggyőzni egymást."

Hét Krajcár, 2015

"Ez a szép könyv Varga Domokos György és Lázár Zsuzsanna közös munkája. Meghódítja a betűszerető, álmodni tudó, látni szerető gyerekek, szülők és nagyszülők eszét s szívét." (A könyv kiadója)

 

Az elbeszélő költemény elolvasható: itt.

 

A könyvről készített film megtekinthető: itt.

Magyar Elektronikus Könyvtár (OSZK)

Tradukis: László Vizi, Lingve reviziis: Julia Sigmond. 
Retpoŝtadreso por kontakti: László Vizi, eszperantovizsga@gmail.com

Magyar Elektronikus Könyvtár (OSZK)

"A politikában és tömegközlésben kialakult erőegyensúly, kiegyenlítődés a két törzs, két front között, vagyis a nyomasztó balliberális médiafölény (hegemónia), majd a határozott médiaelőny (dominancia) felszámolása és a nemzeti erők megerősödése a demokrácia (»népuralom«) szempontjából vitathatatlanul kedvező fejlemény..."

Jogvédők a nemzet szolgálatában. 2004–2011

A gazdag tartalmú könyv áttekinti a nemzeti jogvédelem 2004 és 2011 közötti, színes és mozgalmas történetét.

 

A könyv megrendelhető: njsz@nemzetijogvedo.hu-n vagy a 36 30 549 4167 telefonszámon.

 

A könyv teljes egészében hozzáférhető az Országos Széchényi Könyvtár digitális könyvtárában: itt

 

Magyar Konzervatív Alapítvány, Püski Kiadó, 2008, 776 o.

Főszerkesztő: Varga Domokos György


Szerzők:

 

Andrásfalvi Bertalan, Baranyi Károly, Bene Éva, Bogár László, Borbély Imre, Csizmadia László, Drábik János, Duray Miklós, Emődy Csaba Renzo, Fekete Gyula, Hegedűs Lóránt, Jankovics Marcell, Járosi Márton, Jelenszki István, Jókai Anna, Kellermayer Miklós, Kisida Elek, Kocsis István, Kondor Katalin, Lóránt Károly, Mándoki Andor, Molnár V. József, Nagy Bálint, Nováky Erzsébet, Oláh János, Papp Lajos, Piukovics Gábor, Szabó Gyula, Tanka Endre, Tóth Zoltán József, Varga Domokos György, Varga István, Vass Csaba, Vezér-Szörényi László, Vértesaljai László, Zétényi Zsolt

Reintegratio Alapítvány, 2009, 48 o., keménytáblás

Mesefüzér (12 mese egy óvodás kislányról). Gyereknek (2 éves kortól), felnőttnek egyaránt ajánlott! Illusztrálta: Perjés Bernadett
CD-melléklet:  Zene és ének: Gryllus Vilmos. Mesélő: Bokor Barna 

 

Varga Domokos György 12 meséjében, Habkirály és leánya, Habocska birodalmában habfilkók és koszfilkók hadakoznak egymással. Egymással? Valójában kicsik és nagyok nagyon hétköznapi kis igazságaival. 

tovább

„Habocska, az ötéves kislány, immáron fél éve a Vadak barátjává szegődött.  Hogy örök-e ez a barátság, nem tudom, de hogy hosszú időre szól, azt bizton állíthatom. Nagyobbik fiam legalábbis igen régóta  énekli a Habfilkó-himnuszt, büszkén menetelve az ütemre."

tovább

Gryllus Vilmos mesél és énekel a Habocskáról: itt.

Három Habocska-mese filmen: Első, Második, Tizenegyedik

Eszperantó nyelven, magyar felirattal: itt

 

Baksisvilág. A korrupció természetrajza a rendszerváltozás Magyarországán

Korona Kiadó Kft, 2004, 264 o.

„Győzzön a jobbik!” – leginkább ezért áhítoztunk egy új világra, amelyben majd éles, de mindenképp tisztességes versenyben végre az győz, aki a legrátermettebb, a legszorgalmasabb, a legfelkészültebb. Ehelyett jött el a baksisvilág. Amelyben mindennapos gyakorlattá vált a verseny tudatos kiiktatása, a nemtelen eszközökkel való, gátlástan önérdek-érvényesítés. Ez a könyv e baksisvilág természetét: összefüggéseit, mozgatórugóit, felelőseit, s nem utolsósorban „fejlődését” vizsgálja. Szigorú tények s a nem kevésbé szigorú logikával levont következtetések alapján állítja: Magyarország mára eljutott a korrupció harmadik, „legfejlettebb” szintjére, a „totális” korrupció szakaszába, ahol a megvesztegető és a megvesztegetett egy személyben testesül meg.

 

Please reload

Varga Domokos György megjelent könyvei 2.

A szerző életrajza (Wikipédia) itt olvasható.

További információk itt kérhetők.

Fotó: Dénes Ágnes

Jimmy Jumper a Frankfurti Könyvvásáron 2018-ban

(Dénes Ágnes felvétele)

Ajánló

Frissítve: 2017.01.18., do. 

bottom of page