top of page

Tisztelt Olvasó!

Föld!

Feltöltve: 2013. július 23., he

REGÉCZY ZOLTÁN – VARGA DOMOKOS GYÖRGY

A főszerkesztőnek

 

Kedves Varga Domokos György! 

 

Ritkán szoktam írni, inkább olvasok és figyelek. Minden esetben, még ha nehéz is, próbálom az általam fontosnak tartott eseményekben, dolgokban  a forrást megkeresni, elolvasni, értelmezni, sacrális világlátásom szerint értékelni. Mindebben emberi tévedéseimet és gyarlóságaimat természetesen igyekszem kiküszöbölni.

   Szívesem olvasom a Szilaj Csikót, a számos, fősodratúnak nevezett média mellett véleményvilága, szemlélete egy kicsit az általam gondolkodónak tartott emberek Béke szigete. Dicsérje ez a Főszerkesztő munkáját is. Jelen levelem a Főszerkesztőnek szól, a földtörvény kapcsán, amit már a megjelent cikk előtt olvastam el, és utána ismételten ellenőriztem a benne foglaltakat. Idézem:

 

9.§

(1) Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg:

a) külföldi természetes személy[,];

b)[külföldi]az államon kívüli más állam, illetve annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve[,];

c)az e törvényben meghatározott esetek kivételével jogi személy.

 

Ezek után a Szilaj Csikóban megjelenik a Váralja Szövetség: Hazugságok és Igazságok a földtörvényről cikke, s ennek  már első pontja valótlan megállapítást tesz, mivel valójában az EU egyik állama Magyarország és a többi EU állam már külföldi. – és itt pont van az előbbi mondat végén és nincs tovább!

   Nem kívánom feleslegesen a többi pontot taglalni, mert vannak szerintem jó is, meg szintén hajmeresztően buta megállapításai, csak annyit szeretnék jelezni, hogy a Váralja Szövetség cikkéből hiányzik a precizitás és az ebből eredő bölcsesség, ami miatt a cikk szerintem nem illeszkedik a Szilaj Csikó színvonalához. 

 

Jó egészséget kívánok mindenkinek, üdvözlettel: 

Regéczy Zoltán 

 

 

Válasz olvasónknak

 

Kedves Uram, 

 

nagyon örültem a levelének. Ilyenkor úgy érezhetem, nem hiábavaló a csikónkkal való törődésünk. 

 

Ami a födtémát illeti: az én álláspontom ebben leginkább az, amit a Tisztelt Olvasó-ban megfogalmaztam: itt

 

De tiszteletben tartom, hogy ha mások e téren radikálisabb nézeteket hangoztatnak – s ez ugyancsak kiderül ebből az írásból. Egyre több jel mutat arra, hogy magának a kormánynak is szüksége van erre a radikalizmusra, hogy könnyebben tudjon fellépni a nagy hatalmú ellenerőkkel szemben...

 

Ebben a „külföldi” kérdésben az a gubanc, hogy másutt megállapíttatott: külföldinek csak a nem EU-tag országok állampolgárai számítanak... Egy idevágó idézet a világhálóról: 

 

Tóth István, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) titkára a Népszavának elmondta: a törvény szövege alapján valóban felhúzza a Fidesz kétharmad a sorompót, hiszen az uniós állampolgárok nem számítanak majd külföldinek földvásárláskor.

 

S éppen azért, mert valóságos ellentmondásokról van szó, döntöttem úgy, hogy hallgattassanak meg a tiltakozók is. 

 

Szeretettel - 

Varga Domokos György

 

 

Válasz a főszerkesztőnek

 

Kedves Varga Domokos György

 

Véleményét olvastam volt, egyetértek vele. Ezért is tűnt szokatlannak a Váralja Szövetség megjelenése, de elfogadom érvelését, és így érthető a megjelenés megengedése. 

 

Az uniós állampolgárok földszerzése tárgyában pedig egyértelmű számomra, hogy az államhatáron kívül rekedt magyarok és a leendő magyarrá válók számára tapintható ki a kapuk felnyitásának lehetősége. Mindemellett fontos körülmény, hogy egy helyi, nemzeti közösség, különösen a magyar, ha megtartja egyéni választáson alapuló nemzethez tartozás több évezredes hagyományát, akkor ezt a törvényt végigolvasva és ebben a szellemben alkalmazva megvédheti magát a jogállami keretekben támadókkal szemben, mert erre ez a törvény, úgy vélem, megfelelő. A károgók nagy része szerintem a jogállami (történeti alkotmányi) kereteken kívül gondolkodóktól fél. Amennyiben pedig olyan formában alkalmazzák ezt a törvényt, amire nem alkalmas, azokat, akik a pillanatnyi hatalmat birtokolják, a magyar nemzetet választók úgyis lerázzák magukról, ha kell türelemmel, ha kell ellenállással vagy harccal, mint ahogyan ezt nemzetem (és családom) történelme is bizonyítja. Szóval nincs semmi baj, az irány jó, kár a Váralja Szövetségnek vagy bárkinek prejudikálni, de figyelni kell és észnél lenni, mikor kell majd lépni, ha szükséges.

 

Iustam casuam Deus non dereliguet – azaz: Isten az igaz ügyet nem hagyja el.

 

Üdvözlettel: 

Regéczy Zoltán

Levélváltás tisztelt olvasónkkal
bottom of page