top of page

Tisztelt Olvasó!

Szilaj Csikó: második honlapavató

Feltöltve 2013. augusztus 22., do

Varga Domokos György


 
A mai naptól nagy újdonságnak lehet Ön szemtanúja, ami világhálós újságunkat, a Szilaj Csikót illeti. Olyasféle változás ez számunkra, mint eleink számára a második honfoglalás: habár gyökeresen új történelmi korszakba kezdtek, ehhez nem egy idegen, ismeretlen területet foglaltak el, hanem a régi hazában folytatták. Minden nagy változás dacára ez a Szilaj Csikó az a Szilaj Csikó: szellemiségében, fő szándékaiban őrzi az őrizendőket.

 
Nem vágtunk volna bele ekkora nagy feladatba, ha nem kényszerültünk volna rá: a korábbi szerkesztőprogram bár szemrevaló küllemet engedett meg, de a magyar ékezetek némelyikével örökké hadilábon állt, nem egyszer szó nélkül eltüntette őket. Másrészt komolyabb anyagok felrakásánál nagyon makacsnak bizonyult, túltett még a legkonokabb öszvéren is. Meg aztán az is indokolttá tette határozott lépésünket, hogy bizonyos értelemben elszállt az idő: a Szilaj Csikó hajdani nyomtatott változatának gazdag kínálatát már nem kell egy gazdag világhálós változattal pótolni. A Szilaj Csikó munkatársainak is több a napi, egyéni és családi küzdeni-, túlélnivalója, mint annakidején. Hazafiúi lelkesedésünkből és maradék energiánkból ennyire futja, amennyire.
 
Szerencsére – úgy tűnik – ez sem annyira kevés. Hála megmaradt, megőrződött olvasóinknak, eddig mindig éppen akadtak annyian, akik a honlapos újságkészítés költségeinek egyetlen jelentősebb tételét, a szerkesztőprogram és netes tárhely éves díját magukra vállalták, lehetővé téve ezzel, hogy mi is folytathassuk önkéntes társadalmi munkánkat egy újabb kerek esztendőn keresztül.
 
 Noha már ez e segítőkészségben testet öltő bizalom is kellő ösztönzést ad a társadalmi munkánk szakadatlan folytatására, ildomos hangosan feltennünk a kérdést: szükség van-e igazán e munkánkra, családtól, barátoktól s pénzkereső munkáktól időt elorzó napi erőfeszítésünkre?
 
Nos, e világhálós újság főszerkesztőjeként a következőt mondhatom, tisztelt Olvasó: ha megnézi friss kínálatunkat, egyfelől olyan írásokra és filmekre lelhet, amelyeknek útkereső magyar jelenünkben kár lenne nem adni nyilvánosságot, legalább akkorkát, amennyire szerény Csikónk képes. Másfelől olyan írásokra és filmekre lelhet a tisztelt olvasó, amelyeket a hatalom ilyen-olyan bitorlói a média fősodrától igyekeznek minél távolabb tartani, ennélfogva ezek terjesztése, továbbadása mint a szabad szólás elkötelezettjeinek, mondhatni, kutya kötelességünk. De az is gyakran előfordul, hogy egy fősodorban megjelent írásra vagy filmre hívjuk fel a figyelmet, méghozzá abból a megfontolásból, hogy segítheti tisztelt olvasóinkat a megbolydult világban való eligazodásban, értékeink felfedezésében, befogadásában. (Az idevágó írásokat csak a tartalomjegyzékben rögzítjük, rovatainkba nem töltjük fel.)
 
Időnkből arra még nem futotta, hogy az átállással teljesen végezzünk. Számtalan értékesnek vélt cikket már megújult csikónkra is feltöltöttünk a korábbiak közül, de a legtöbb még "kicsomagolatlanul" várakozik a Szilaj Csikó Archív netes és saját cím alatt. Ahogy időnk engedi, folytatni fogjuk a feltöltést, átmentést.  
 
Addig is, Tisztelt Olvasó, fogadja szeretettel friss kínálatunkat. Böngésszen, olvasson, nézegessen kedvére! S ha valami megfogta – elgondolkodtatta, magával ragadta –, vigye hírét. Hadd teljesíthessük Ön által is az önként vállalt (vagy égiektől ránk rótt?) küldetésünket...
 
Kapcsolódó cikk: VARGA DOMOKOS GYÖRGY: Honlapavató

Tisztelt Olvasó!

bottom of page